Foto: Sa sastanka u Ambasadi Slovenije (Ambasada Slovenije)

AMBASADOR IZTOK GRMEK  PODRŽAO MREŽU KOHKO

Ambasador Slovenije Iztok Grmek održao je sastanak sa predstavnicima ?etiri humanitarne organizacije koje ?ine mrežu KOHKO: „Caritas“, HO „Merhamet“ MDD, „La Benevolencija“ i „Dobrotvor“. ?elnici ovih humanitarnih organizacija Bosiljko Raji?, Hajrudin Šahi?, Jakob Finci i Ratko Orozovi? predstavili su rad ?lanica mreže KOHKO, ali i njihovu dugogodišnju saradnju.

Naglašeno je da ?e se saradnja„Caritasa“, HO „Merhamet“ MDD, „La Benevolencije“ i „Dobrotvora“nastaviti te da ?e od vlasti u BiH na svim nivoima nastaviti tražiti adekvatan tretman humanitarnog rada i ovih humanitarnih organizacija koje su od velikog zna?aja.

Posebno ?e se od aktuelnih vlasti tražiti da se kona?no ukine PDV na humanitarnu robu, što je dugogodišnji problem, ?ije su rješavanje ?lanice mreže KOHKO u nekoliko navrata bezuspješnop tražile.

Ambasador Slovenije Iztok Grmek je podržao takvu inicijativu ove ?etiri humanitarne organizacije, kao i njihove sveukupne aktivnosti, naglašavaju?i da su one svoj zna?aj potvrdili i nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava i klizišta.

Foto:.Monografija za ambasadora Grmeka (Ambasada Slovenije 2)

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? je ambasadoru Grmeku uru?io monografiju „Merhamet – 100 godina“, kao i biltene „Merhameta“. Ambasador je naglasio da dosta zna o aktivnostima „Merhameta“ i da se o „Merhametu“ tokom poplava i klizišta u BiH dosta ?ulo i govorilo.

 Johnny Hekker Authentic Jersey
Go to top