PRIJEDORČANIN NEDIM KADIRIĆ NOVI PREDSJEDNIK „MERHAMETA“ NJEMAČKE

U Frankfurtu je 25. septembra, u „Saalbau Eschersheimer“, održana manifestacija „Merhamet – 103 godine postojanja u BiH i 22 uspješnog rada u Njemačkoj“ kao i Izborna skupština „Merhameta“ Njemačke (Merhameta Deutschland e.V. ).

Na Izbornoj skupštini je razriješeno dužnosti staro rukovodstvo „Merhameta“ Njemačke te izabran novi Izvršni odbor. Za predsjednika je jednoglasno, umjesto dosadašnje predsjednice Sabine Hanshur, izabran Nedim Kadirić diplomirani novinar, porijeklom iz Prijedora. Funkciju potpredsjednika „Merhameta“ Njemačke i dalje će obavljati Selvedina Mukladžija, a novi članovi Izvršnog odbora su: Seid Cerić, Hajrudin Šahbegović, Irena Bašić, Alma Hodžić i Damir Eminović.

Nedim Kadirić: Jednoglasno izabran za predsjednika "Merhameta" Njemačke

  

Selvedina Mukladžija, Irena Bašić i Seid Cerić

  

Alma Hodžić, Damir Eminović i Hajrudin Šahbegović

Direktor  „Merhamet“ Njemačke Jusuf Skenderović podnio je izvještaj o radu „Merhameta“ u protekle tri godine koji je jednoglasno usvojen. Skenderović je naglasio da će „Merhamet“ Njemačke nastaviti sa svojim aktivnostima i projektima čiji je cilj pomaganje socijalno ugroženim građanima Bosne i Hercegovine.

Direktor "Merhameta" Njemačke Jusuf Skenderović podnio izvještaj  

Predsjednik HO "Merhamet" MDD Hajrudin Šahić: Puna podrška novom rukovodstvu

Izbornoj skupštini „Merhameta“ Njemačke prisustvovali su i predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić i član Upravnog odbora Timur Numić. Šahić je zahvalio svim dosadašnjim članovima „Merhameta“ Njemačke za sve što su uradili za „Merhamet“, za svoj narod i državu Bosnu i Hercegovinu. Šahić je izrazio nadu da će „Merhamet“ Njemačke još intenzivnije nastaviti sa svojim značajnim aktivnostima i projektima te da će ubuduće još više ojačati.

- Pred nama i vama je još mnogo obaveza i zadataka. Raspolažemo ljudskim potencijalima koji hoće, mogu i žele raditi na afirmaciji „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i izvan naših granica. „Merhamet“ je jedna velika porodica i tako treba djelovati. Imate punu podršku vaše matične organizacije u Bosni i Hercegovini – poručio je Šahić.

Članovi "Merhameta" Njemačke 

Skupštini se obratio i Timu Numić. Između ostalog, Numić je govorio o značaju „Merhameta“ i negove misije.

- Budite jedinstveni, jer samo tako „Merhamet“ u Njemačkoj može biti snažan i respektabilan - kazao je Numić.

U okviru manifestacije u Frankfurtu održana je i prezentacija monografije „Merhamet“ – 100 godina“.

O monografiji su govorili Hajrudin Šahić, Timur Numić i autor knjige Ruždija Adžović.

- Kad čovjek pokušava, barem u obrisima, nekako sagledati cjelinu historije i dje­lovanja muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet", ne da mu se izbjeći usporedba sudbine tog društva sa sudbinom samog bošnjačkog naroda, u kojem je ono nastalo i čije je interese izražavalo i o čijem je održanju i napretku brinulo. Historija „Merhameta" je gotovo paralelna historiji Bošnjaka kao naroda. Šta god se događalo sa bošnjačkim narodom, kroz kakve god peripetije i tegobe da su oni kao narod prolazili kroz iste ili sasvim slične peripetije je prolazilo i njihovo Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ kazao je Šahić i zaključio:.

- Sama činjenica da je iza našeg Merhameta cijeli vijek postojanja i aktivnog djelovanja, nedvosmisleno govori koliki značaj Merhamet ima i kakvu je ulogu odigrao u vremenu iza nas, a posebno u našoj neposrednoj prošlosti. Upravo zbog toga, ova monografija ima istorijsku vrijednost, jer ona na jednom mjestu sublimira sve aktivnosti na zbrinjavanju, pomaganju ugroženim, obespravljenim, nemoćnim građanima.

Timur Numić: Snaga "Merhameta" u njegovom jedinstvu 

Autor monografije Ruždija Adžović: Izuzetna zasluga "Merhameta" Njemačke

Ova monografija će svjedočiti i o najtežem periodu u historiji Bošnjaka od 1991. do 1995. godine, kada je Merhamet odigrao historijsku ulogu u cilju biološkog opstanka ne samo bošnjačkog naroda nego i države Bosne i Hercegovine.

Autor monografije i portparol „Merhameta“ Ruždija Adžović govorio je, između ostalog, o značajnoj ulozi i doprinosu „Merhameta“ Njemačke tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu kada je „Merhamet“ Njemačke odigrao jednu od ključnih uloga na prikupljanju pomoći za BiH i njene građane. O tome svjedoče, kazao je Adžović, brojne akcije, kao i ogromne količine humanitarne pomoći dopremljene iz Njemačke u BiH koja je mnogima značila život.  

- Podsjetiću da je “Merhamet” i prije početka agresije na BiH osnovao svoje odbore u većini zapadnoevropskih zemalja u kojima borave Bošnjaci. U Njemačkoj „Merhamet“ je djelovao u svim većim gradovima, sa ukupno 17 odbora. Glavna uloga svih „Merhameta“ je bila akutna pomoć narodu BiH i ogledala se u organiziranju konvoja hrane, obuće i odjeće.

Uz pomoć njemačkih organizacija, religijskih ustanova, bošnjačkih udruženja ali i privatnih lica, sakupljeno je na stotinu hiljada paketa namijenjenih narodu u opsadi. Ukupna finansijska vrijednost tadašnjih donacija nikada neće biti ustanovljena. Pomoć je stizala sa svih strana i upućivana je u sve dijelove BiH, a ime „Merhamet“ bilo je prepoznatljivo širom Njemačke, ali i Evrope - kazao je Adžović.

On je naglasio da su značaj djelovanja „Merhameta“ u Njemačkoj prepoznale mnoge eminentne ličnosti Njemačke, koje su i same dale poseban pečat „Merhametovim“ aktivnostima i samom bivstvovanju ove humanitarne organizacije.

- Mnoge od utjecajnih ličnosti bile su i pokrovitelji akcija „Merhameta“ Njemačke. Među njima su, pored dr. Kristijana Švarc-Šilinga, bili i bivši predsjednik Njemačke dr. Rihard von Vajceker, ministar vanjskih poslova Njemačke dr. Gvido Vestervele, političar Gerd Pope i mnogi drugi – naglasio je Adžović.

Izložba fotografija "Sto godina dobročinstva Merhameta"

Hajrudin Šahić i predstavnik "Maltesera" Njemačke Paul Weinmann

U okviru manifestacije održana je i prezentacija monografije „Merhamet“ – 100 godina“, a učesnici skupa imali su priliku pogledati izložbu fotografija „Stoljeće dobročinstva 'Merhameta'“, koju je, takođe, priredio Ruždija Adžović.

Skupštini "Merhameta" Njemačke prisustvovao je i predstavnik "Merhametove" partnerske organizacije "Malteser" Njemačke Paul Weimann koji je pozdravio skup i zaželio "Merhametu" uspjeh u budućem radu, izražavajući želju da "Merhamet" i "Malteser" još više pospješe dugogodišnju uspješnu saradnju.

 

PODRŠKA GENERALNOG KONZULA BiH U FRANKFURTU DŽEVADA ŠALDIĆA

Delegacija "Merhameta" posjetila generalnog konzula BiH u Frankfurtu Dževada Šaldića

Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Frankfurtu Dževad Šaldić primio je delegaciju „Merhameta“, koju su činili predsjednik HO „Merhameta“ MDD Hajrudin Šahić, član upravnog odbora Timur Numić i direktor „Merhameta“ Njemačke Jusuf Skenderović.

Predstavnici „Merhameta“ upoznali su konzula Šaldića sa aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, kao i o brojnim akcijama širom svijeta, kao i o željama „Merhameta“ da priširi svoju mrežu na nekoliko većih gradova u Njemačkoj.

Generalni konzul Šaldić izrazio je punu podršku Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ i naglasio da će biti na raspolaganju „Merhametu“ Njemačke za sve njegove aktivnosti i projekte.

Šahić uručio konzulu Šaldiću monografiju "Merhamet - 100 godina"

Go to top Sam Steel Authentic Jersey