PODIJELJENO OKO 55.000 OBROKA I BLIZU 400 PAKETA

Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo je svoje aktivnosti pružanja pomo?i socijalno ugroženom stanovništvu Kantona Sarajevo nastavio i tokom jula i avgusta. Narodna kuhinja “Imaret” je u ova dva mjeseca pripremila oko 40.000 obroka te podijelila 14.490 suhih obroka za korisike koji ostvaruju pravo na topli obrok u “Merhametovoj” kuhinji.

Volonteri i uposlenici Regionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo su obavljali redovne posjete starim, bolesnim i iznemoglim osobama pružaju?i im usluge pomo?i u ku?i, kupovine namirnica i lijekova te pratnje ljekaru i odlaska u šetnju, koje su od velikog zna?aja za naše korisnike.

Tako je u op?inama Centar i Novi Grad u Sarajevu realizirano oko 750 posjeta domovima za 140 korisnika, kojima su pružene navedene usluge. Korisnicima je uru?eno 140 paketa, u vrijednosti od 3.800 KM.

- Mi ?emo, svakako, i u narednom periodu nastojati opravdati povjerenje naših korisnika, pripadnika tre?e životne dobi i svojim uslugama u?initi lakšom njihovu svakodnevnicu – kaže direktor Regionalnog odbora “Merhameta” Sarajevo Munib Bujak.

Prema njegovim rije?ima, socijalno ugroženi stanovnici Kantona Sarajevo u mogu?nosti su u prostorijama “Merhameta” ostvariti pravo da za svoju porodicu obezbijede polovnu odje?u i obu?u te na taj na?in ublaže tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalaze. U ovom periodu podijeljeno je oko 1.350 artikala polovne odje?e i obu?e.

Tokom jula i avgusta, najugroženijim porodicama Kantona Sarajevo podijeljeno je i 250 paketa, u vrijednosti od 6.250 KM.

- Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo i njegovi osnovni odbori ?e i dalje ulagati sve napore da stanovnicima Kantona Sarajevo koji su u stanju potrebe pruži pomo? i podršku te život im u?ini jednostavnijim - naglašava Bujak.

 Minkah Fitzpatrick Authentic Jersey
Go to top