VRIJEDNA DONACIJA TUZLANSKIH BAJKERA NARODNOJ KUHINJI „IMARET“

Moto klub „Tuzla“ realizirao je Humanitarnu akciju “Vratite humanost me?u ljude”, koja je kao i svake godine usmjerena prema „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji “Imaret” Tuzla.

Sponzor akcije bila je mesnica “Beširevi? Fidelinka” iz Tuzle, koja je donirala 100 kilograma mesnih proizvoda (bataci, pljeskavice, ?evapi, pile?e hrenovke). ?lanovi Moto Kluba „Tuzla“ su, osim mesnih proizvoda, Narodnoj kuhinji „Imaret“ uru?ili i brašno, mlijeko, ulje, kao i odre?enu koli?inu paprika, kupusa, mrkve, paradajza i krompira.

Vrijednost donacije iznosila je 800 KM.

“Pored osnovnog cilja akcije da pomognemo korisnicima narodne kuhinje, želimo da istaknemo još dva cilja: podizanje svijesti gra?ana o tome ko su, ustvari, bajkeri, kao i apel svima koji su u mogu?nosti da pomognu da to i urade u skladu sa svojim mogu?nostima i da vrate humanost me?u ljude”, poru?ili su iz Moto kluba „Tuzla“.

Bajkeri, ?lanovi Moto kluba „Tuzla“, pozvali su i ostale organizacije i udruženja da pomognu rad „Merhametove“ Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli te na taj na?in pokažu solidarnost sa socijalno ugroženim sugra?anima, korisnicima usluga kuhinje “Imaret“.

 

 LeShaun Sims Authentic Jersey
Go to top