BOŠNJA?KA PORODICA HASANAGI? DOBILA NOVU FASADU

“Merhamet” Makedonije, koji godinama pomaže Bošnjake u ovoj državi, organizirao je akciju prikupljanja pomo?i za obnovu fasade na staroj i dotrajaloj ku?i bošnja?ke porodice Hasanagi?.

U staroj ku?i u Berovu, izgra?enoj prije mnogo decenija u stilu bosanske arhitekture, živjele su nekada porodice Hasanagi? i Drekovi? koje su se, kao i mnogi drugi Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka naselili na ovo podru?je nakon bezuspješnih pokušaja da dobiju vize za Tursku. Njihov put za Tursku naprasno je prekinut i mnogi iseljenici iz Bosne i Hercegovine I Sadžaka, ne svojom voljom, život sa svojim porodicama nastavili su u Makedoniji, u ovom slu?aju u gradu Berovo gdje i danas bivstvuje brojna bošnja?ka zajednica.

Ku?a porodice Hasanagi?, koja se doselila iz Priboja, odolijevala je decenijama zubu vremena, prirodnim katastrofama i ratovima, svjedo?e?i o sudbini ne samo porodice Hasanagi? nego i mnogih drugih porodica iz Bosne i Hercegovine koje su se odlu?ile da egzistenciju potraže u dalekoj Turskoj, ali ih je viša sila sprije?ila da u tomu uspiju.  

Vremenom je ku?a Hasanagi?a postala trošna. Glava porodice Derviš Hasanagi? obolio je bio od kancera, a njegovi sinovi su tada bili slabog finansijskog stanja. Jedan od Dervišovih sinova bio je za vrijeme Informbiroa osu?en na šest godina zatvora. Kada se vratio iz zatvora u Bile?i, od teškog zatvorskog života i torture obolio je i ubrzo umro.

Drugi Dervišov sin se iz Makedonije iselio u Br?ko, u Bosni i Hercegovini, i tamo formirao porodicu. Umro je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ku?u porodice Derviša Hasanagi?a, kaže predsjednik “Merhameta” Makedonije dr. Mustafa ?ustovi?, kasnije je naslijedila njegova unuka Zuhra Hasanagi?.

- S obzirom da ona nije bila u mogu?nosti obnoviti fasadu na dotrajaloj ku?i, “Merhamet” Makedonije odlu?io je da prisko?i u pomo?. Uspjeli smo na?i donatora koji je pomogao sa 800 eura. Nakon toga je “Merhamet” u svojoj akciji, zajedno sa porodicom Hasanagi?, uspio prikupiti još 700 eura. Sa sumom od 1.500 eura mogli smo po?eti obnovu fasade na ku?i.

Stupili smo u pregovore sa lokalnom gra?evinskom firmom. Me?utim, bilo je novca dovoljno da se obnovi samo polovina fasade. Ura?ene su dvije strane ku?e, a preostale dvije strane ?emo završiti kada prikupimo dovoljno novca - kaže Mustafa ?ustovi?.

Zuhra Hasanagi?, unuka rahmetli Derviša Hasanagi?a, neizmjerno je zahvalna “Merhametu” Makedonije i njegovom predsjedniku Dr. Mustafi ?ustovi?u na provedenoj akciji.

- U ovim teškim vremenima “Merhametova” humanost ostaje kao jedini svjetionik dobrote i plemenitosti i svima nama daje nadu da sve nije crno i izgubljeno. Od “Merhameta” sam dobila najve?i dar uo?io velikog muslimanskog blagdana Kurban-bajrama i veoma sam sretna - kazala je Zuhra Hasanagi?.  

 Cameron Jordan Authentic Jersey
Go to top