POKRENUTA VLASTITA PROIZVODNJA TJESTENINE

U prva ?etiri mjeseca 2016, godine na „Merhametovom“ poljoprivrednom dobru u Ku?icama kod Zavidovi?a odvijale su se brojne aktivnosti. Prema rije?ima koordinatora projekta Salke Omerbegovi?a, polovinom februara 2016. godine, na „Merhametovom“ imanju u Ku?icama pokrenuta je linija za proizvodnju vakumirane tjestenine, pokusno, radi obuke radnika. Ovo je još jedan zna?ajan „Merhametov“ projekat koji ?e se vremenom sve više razvijati.

- Jedinstvenost „Merhameta“ ogleda se i u tome što na svojim imanjima pokušava i uspijeva proizvesti proizvode namijenje „Merhametovim“ kuhinjama, ?ime se oboga?uju ishrana i obroci za korisnike usluga tih kuhinja.  

Kada je rije? o  liniji za proizvodnju vakumirane tjestenine, još smo u fazi obuke i usvajanja tehnologije i povremenog pokretanja našeg malog pogona. Dvojica „Merhametovih“ radnika su, uglavnom, ovladali tehnologijom. U me?uvremenu je proizvedeno oko dvije tone tjestenine, što je namijenjeno javnim kuhinjama. Ina?e, kapacitet proizvodnje tjestenine u našoj proiizvodnoj liniji je 200 kilograma dnevno – kaže Salko Omerbegovi?.

U novembru 2015. godine, u sedam plastenika na ovom imanju je, na oko 1-400 metara kvadratnih, zasijan je špinat, a u drugoj polovini marta 2016. ubrano je 3.390 kilograma špinata koji je distribuiran u „Merhametove“ javne kuhinje.

Polovinom februara 2016. u pet plastenika, na površini od 750 m2 zasa?en je rasad ranog kupusa, a po?etkom maja ubrano je 4.454 kg tog proizvoda koji je, tako?e, distribuiran u „Merhametove“ javne kuhinje.

- Nakon podizanja ranih proljetnih usjeva, u svih 12 plastenika na imanju u Ku?icama izvršeno je prevrtanje zemlje bagerom u dubini 50 cm kako bi se, ve? devet godina eksploatisana zemlja zanovila novom, dubinskom, odmornom zemljom.

Polovinom aprila, u tri plastenika (oko 600 m2) zasa?en je rasad  paradajza, odnosno 1.845 komada prijesadnica. U ?etiri plastenika (oko 800 m2)  zasa?en je rasad  žute paprike (3.400 komada prijesadnica), a polovinom maja u preostalih pet plastenika  (oko750 m2) zasa?eno je  2.800 prijesadnica crvene paprike.

Na oko 7.000 m2 zasijan je krompir, dok je ostala obradiva površina zasa?ena patlidžanom, kupusom, mrkvom, graškom, bijelim i crvenim lukom. U zasadu maline, na površini od oko 1200 m2, postavljeno je 111 betonskih nosivih direka te se ove godine o?ekuje prvi urod.

- Pored poljoprivrednih proizvoda koje o?ekujemo, i ove godine planirano je spravljanje ?uve?a, ajvara, sosa, bestilja i suhe šljive - kaže Omerbegovi?.

ZAHVALJUJU?I TURSKOJ AGENCIJI TIKA, NA

SVIH 12 PLASTENIKA POSTAVLJENI NOVI NAJLONI

 - Pred sadnju rasada paprike i paradajza, u prvoj polovini aprila, uz pomo? donacije turske agencije „TIKA“, na svih dvanaest plastenika su zamijenjeni stari, dotrajali najloni, koji su izgubili svojstva potrebna za ovu namjenu, ?ime smo za narednih pet godina obezbjedili kvalitetne uvjete za proizvodnju povr?a u plastenicima.

TIKA nam je donirala i jedan plastenik od 100 m2, sa duplom folijom izme?u koje se upuhava topli zrak, namijenjen kao zamjenska varijanta stakleniku u kome ?emo ubudu?e proizvoditi rasad za naše potrebe i time uštedjeti zna?ajna sredstva koja smo do sada trošili za sadni materijal - kaže Omerbegovi?.

 Adrian Colbert Jersey
Go to top