IFTARI, PAKETI I HURME ZA BROJNE POSTA?E

Regionalni odbor .Merharnet" Travnik, u saradnji s na?elnikom op?ine Travnik Admirom Hadžemri?ern i na?elnikorn turske op?ine Sinean Dr. Mustafom Tunom i ove godine organizira iftare na cijelom podru?ju Travnika.

Koordinator ovog projekta je Medžlis Islamske zajednice Travnik koji pravi rasporede iftara po džernatirna na podru?ju ovom Medžlisa.

- Priprema iftara vrši se u Narodnoj kuhinji „Merharnet" u Travniku, odakle iftare transportujemo u posebnim, odgovaraju?im, posudama. Planirano je da džematlije u svakom od džernata osjete ramazanske blagodeti i radost iftara. Ovog ramazana je na prvom od iftara prisustvovala delegacija op?ine Sinean, predvo?ena zamjenikom na?elnika. Tom zajedni?kom iftaru prisustvovali su i muftija travni?ki Ahmed ef. Adilovi?, na?elnik op?ine Travnik Admir Hadžiernri?, predsjednik MIZ-e Travnik Nermin Suši? te veliki broj vjernika sa podru?ja Kalibunara - kaže v.d. direktora Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac.

Prema njegovim rije?ima, „Merhametove“ kuhinje svakodnevno, pored redovnih obroka, pripremaju i iftare za socijalno-ugrožene stanovnike op?ina Travnik, Novi Travnik, Donji Vakuf i Jajce.

- Ove godine posjetili smo op?ine Glamo?, Livno i Skender Vakuf kako bismo zajedno sa bošnja?kim povratnicima podijelili radost iftara i uru?ili prehrambene pakete najugroženiiirn rnještanirna pomenutih podru?ja. I ove godine, glavni donator za prehrambene pakete je „Bosansko-Kanadsko Humanitarno Društvo“ (BKHD). Ovom prilikom zahvaljujem svim

donatorima koji preko BKHD-a pornažu naširn ljudima u Bosni i Hercegovini. Planiramo podjeliti više od dvije stotine paketa koje ?erno realizirati upravo u saradnji sa BKHD-om. Ukupna vrijednost jednog paketa iznosi 53 KM.

Ove godine „Merhamet“ je socijalno ugrožene gra?ane obradovao hurmama koje su podijeljene u više gradova - naglašava Vrbanjac.

 T.J. Warren Authentic Jersey
Go to top