IFTAR U PRIJEDORU ZAHVALJUJU?I DONACIJI „HELPING HANDA“

Regionalni odbor „Merhameta“ Banja Luka organizirao je u Prijedoru iftar na kojem je prisutavolao više od 50 posta?a, bošnja?kih povratnika u ovaj grad. Direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Banja Luka Admir ?avka kazao je da je ovo prvi zajedni?ki iftar na podru?ju Prijeodra u zadnjih nekoliko godina.

- Zahvaljujemo se „Merhametovoj“ partnerskoj organizaciji „Helping hand“ jer smo, zahvaljuju?i njenoj donaciji, uspjeli organizirati ovako zna?ajan iftar za povretnike u Prijedor i na taj na?in im pružiti našu podršku - kazao je ?avka.

Regionalni odbor „Merhameta“ Banja Luka ranije je održo zajedni?ki Iftar u Banjoj Luci, na kojem su prisustovao prvi predsjednik „Merhameta“ Banjaluka Nijaz Karaselimovi?. Na iftaru su bili i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Brati?, potpredsjednik Vija?a naroda Kemo ?amdžija, kao i poslanici Ivana Lovri?, Murvet Bajraktarevi? i Nedim ?ivi?.   

Potpredsjednik entitetskog parlamenta Senad Brati? je dugogodišnji prijatelj „Merhameta“ Banjaluka te je i ovoga puta, skupa sa svojim kolegama, izrazio masimalnu podršku radu ove institucije i stavio se na raspolaganje za svaki vid pomo?i.

Nakon Prijedora, panirani su zajedni?ki iftari u Doboju, Bosanskom Novom, Prijedoru, Banjaluci i Kotor-Varoši. 

 Michael Dickson Jersey
Go to top