DA SE NE ZABORAVI I DA SE NIKAD NIKOME NE PONOVI SREBRENICA!

Ove godine, 11. jula, obilježit ?e se 21 godina od genocida u Srebrenici koji je po?injen nad nedužnim Bošnjacima.Više od 8.000 muškaraca i dje?aka sistemati?no je pogubljeno i zakopano u skrivenim masovnim grobnicama širom isto?ne BiH. „Merhamet“ Njema?ke stalno podsje?a na ono što se dogodilo, ali i nastoji pružiti podršku i pomo?i mnogobrojnim Srebreni?anima u svakodnevnoj borbi za preživljavanjem.

U tu svrhu, „Merhamet“ Njema?ke je osnovao fond „Don‘t forget Srebrenica“, koji je za donacije otvoren tokom cijele godine.

„Nov?anim sredstvima iz ovog fonda podržavamo porodice u Srebrenici i okolini koje nemaju nikakva primanja. Cilj nam je poboljšati kvalitet života tih porodica i razviti nove mogu?nosti i perspektive. Finansiramo školavanje djece iz socijalno ugroženih porodica srebreni?ke regije. Kroz brojne akcije kupovali smo školski pribor za ?ake i dijelili ga po izbjegli?kim kampovima i povratnicima u Srebrenicu, koji žive u vrlo lošim uslovima. Povratni?kim porodicama doniramo solarne sušare za vo?e i povr?e i na taj na?in podržavamo, ne samo proces prerade vo?a i povr?a, nego i dugoro?no zaposlenje i nov?ane prihode kaže se u pozivu „Merhameta“ Njema?ke donatorima.“

Donacije za fond „Don’t forgetSrebrenica!“ mogu se uplatiti nasljede?i na?in: Za uplate iz inostranstva IBAN: DE83 3705 0198 0000 0739 99 Swift-BIC: COLSDE33.

Adresa „Merhameta“ Njema?ke je Wilhelmstrasse 27·53111 Bonn, telefon.: 0228/945 904 50, a e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

„Merhamet Njema?ke trenutno radi i na prikupljanju nov?anih sredstava za kupovinu destilatora za proizvodnju ulja iz biljaka. Na taj na?in ?e korisnice, pretežno žene povratnice, imati mogu?nost da prerastu u ozbiljne proizvo?a?e bilja, a uz pomo? destilatora proširiti asortiman svojih proizvoda i pove?ati li?ne prihode.

 Matt Adams Jersey
Go to top