HELPING HAND DONIRAO 10.000 USD ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU 2.500 IFTARA

Dugogodišnji partner HO „Merhamet“ MDD, ameri?ka humanitarna organizacija „Helping Hand“ iz Detroita i ove godine je donirala nov?ana sredstva za realizaciju Projekta „Ramadan Food Program“ za pripremu i podjelu iftara najugroženijim kategorijama gra?ana u Bosni i Hercegovini, uglavnom povratnicima u manji bh. entitet i korisnicima “Merhametovih” javnih kuhinja.

Tako ?e se, na osnovu Odluke HO “Merhamet” MDD, donacija od 10.000 ameri?kih dolara (ili u protivuvrijednosti od 17.097 KM) utrošiti za pripremu 2.500 iftara u “Merhametovim” narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine.

Prema spomenutoj Odluci, sredstva iz Projekta „Ramadan Food Program“ raspore?ena su svim “Merhametovim” regionalnim odborima (RO) za pripremu i distribuciju iftara. Tako ?e RO Banja Luka pripremiti i distribuirati 400 iftara u vrijednosti od 1.600 USD, konvertovanih u BAM, RO Biha? 300 iftara (vrijednost od 1.200 USD, konvertovanih u BAM), RO Goražde 300 iftara (vrijednost od 1.200 USD, konvertovanih u BAM); RO Maglaj100 iftara ((vrijednost od 400 USD, konvertovanih u BAM), RO Mostar 100 iftara ((vrijednost od 400 USD, konvertovanih u BAM), RO Sarajevo         400 iftara (vrijednost od 1.600 USD, konvertovanih u BAM), RO Travnik  300 iftara (vrijednost od 1.200 USD, konvertovanih u BAM), RO Tuzla 400 iftara (vrijednost od 1.600 USD, konvertovanih u BAM) i RO Zenica 200 iftara (vrijednost od 800 USD, konvertovanih u BAM).

“Zadužuju se direktori/menadžeri regionalnih odbora iz stava dva ove odluke da, do 05.07.2016. godine, Službi za ekonomsko-finansijsko poslovanje Sjedišta dostave kompletan izvještaj sa finansijskim izvještajem i prilozima”, kaže se, izme?u ostalog, u Odluci.

 Stefan Charles Jersey
Go to top