ZAJEDNI?KI IFTAR ZA POSTA?E U SREBRENICI 

Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ organiziralo je sino? zajedni?ki iftar u Srebrenici za posta?e u ovom gradu. Hrana je pripremljena u narodnoj kuhinji „Imaret“ Reginalnog odbora „Merhameta“ Tuzla, a Srebreni?anima koji su prisustovali iftaru „Merhamet“ je podijelio i hurme.

- Regionalni odbor „Merhameta“ Tuzla svakog dana ramazana priprema iftare za oko 100 posta?a koji su korisnici „Merhametove“ kuhinje. Istovremeno, pripremamo zajedni?ke iftare, poput ovoga u Srebrenici. Sljede?e sedmice planiramo zajedni?ki iftar za povratnike u Bijeljini i bratuncu, kao i iftar za demobilisane borce i ratne vojne invalide u Tuzli - kazala je v.d. direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Menusra Husanovi?.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? naglasio je da svi regionalni odbori „Merhameta“ širom Bosne i Hercegovine i ove godine pripremaju iftare na otvorenom, tako da ?e se tokom ramazana socijalno urgoženim kategorijama gra?ana, osim redovnih obroka, pripremiti i podijeliti oko 150.000 iftara. 

- Radost iftara ?e, zahvaljuju?i „Merhametu“, i ove godine osjetiti: povratnici u manji bh. etnitet, stanari izbjegli?kih kampova, šti?enici domova za nezbrinutu djecu, šti?enici centara za osobe ometene u razvoju, centara za odvikavanje od droge, kao i stare, bolesne i iznemogle osobe, ?lanovi udruženja demobilisanih boraca i brojne druge ugrožene kategorije stanovništva. Za one kojima su „Merhametove“ kuhinje nedostupne iz bilo kojih razloga pripremiljeni su prigodni ramazanski paketi - kazao je Šahi?.

Najavio je zajedni?ke iftare širom Bosne i Hercegovine, kao i iftare za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja koje su privremeno uto?ište našli u Beogradu te dodao i da ?e „Merhamet“ tokom ramazana podijeliti i 30 tona hurmi.

Šahi? je pozvao donatore i prijatelje „Merhameta“ da u mjesecu ramazanu potvrde svoju tradicionalnu humanost te da omogu?e da se u „Merhametovim“ kuhinjama pripremi što ve?i broj obroka i iftara i da se obuhvati što ve?i broj socijalno ugroženih gra?ana.

 

 Kansas City Chiefs Authentic Jersey
Go to top