KUHINJI „IMARET“ DONACIJA VRIJEDNA 45.000 KM

„Crveni križ“ Švicarske donirao je Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla pomo? vrijednu 45.000 KM. Rije? je o prehrambenim artiklima namijenjenim za Narodnu kuhinju „Imaret“ u Tuzli koju su predstavnici „Crvenog križa“ Švicarske uru?ili v.d. direktora Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensuri Husanovi?.

Donacija „Crvenog križa“ Švicarske sastojala se od sljede?ih artikala: 3.000 kilograma graha,

3.000 litara jestivog ulja, 1.000 kilograma graška, 2.000 kilograma mahune, 1.000 kilograma še?era, 1.000 kilograma tjestenine, 9.000 kilograma brašna, 1.000 kilograma piletine, 300 kilograma kobasica i 416 kilograma paradajz pirea, kao i drugih prehrambenih artikala i manjim koli?inama.

Mensura Husanovi? je zahvalila delegaciji „Crvenog križa“ Švicarske na virjednoj donaciji, naglašavaju?i da ?e donirani prehrambeni artikli umnogome pomo? radu Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli kako bi se za 2.500 korisnika ove kuhinje pripremali što kvalitetniji topli obroci.     

 Michael Palardy Womens Jersey
Go to top