ČAST NAM JE BITI PARTNER S „MERHAMETOM“

Dugogodišnja saradnja HO „Merhamet“ i američke humanitarne organizacije „Mennonite Central Committee“ (MCC) rezultirala je brojnim zajedničkim aktivnostima kojima je cilj bio pružanje pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini i čuvanje njihovog ljudskog dostojanstva. Novi pečat ovoj saradnji dala je i nedavna posjeta delegacije MCC-ja našoj humanitarnoj organizaciji, koju je predvodio direktor  Mennonite Central Committee Mark Epp.

Delegacija MMC-ja posjetila je „Merhametovo“ Centralno skladište u Kaoniku, nadomak Busovače, „Merhametovo“ poljoprivredno imanje u Zavidovićima i Regionalni odbor „Merhameta“ Zenica.

Mark Epp je, za „Naš Merhamet“, nakon tih posjeta izjavio da je bio impresioniran očito dobrom organizacijom „Merhameta“, njegovim vezama sa organizacijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini i izvan zemlje, te sposobnošću „Merhameta“ da brzo reaguje za vrijeme katastrofa.

- Impresioniram sam kapacitetima „Merhametovog“ Centralnog skladišta, imanjem u Zavidovićima koje obezbjeđuje velike količine povrća za potrebe javnih kuhinja. Jasno je da „Merhamet“ dobro odgovara na humanitarne krize. Ova posjeta „Merhametu“ je veliko iskustvo za nas - kazao nam je Mark Epp.

Direktor Mennonite Central Committee Mark Epp na "Merhametovom" imanju u Zavidovićima

Kako ocjenjuje dosadašnju saradnju MCC-ja i „Merhameta"?

- Iz onoga što sam bio u mogućnosti da vidim, saradnja između MCC-ja i „Merhameta“ je pozitivna i sa uzajamnim poštovanjem. Čast je za MCC da bude partner sa organizacijama kao što je vaša. „Merhamet“ je, očito, sposoban da na dobar način koristi materijalnu pomoć MCC-ja i to na način da različitu pomoć koju MCC pruža ciljano daje korisnicima projekta tako da ispunjava njihove potrebe. Prdsjednik „Merhameta“, gospodin Hajrudin Šahić, govorio je o svojoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, kada je bio u mogućnosti da, iz prve ruke, vidi na koji način se prikuplja  materijalna pomoć MCC-ja i kako volontiraju i svoje vrijeme posvećuju procesu šivanja prekrivača i sastavljanja paketa. Videći kako su ljudi koji poklanjaju svoje vrijeme i sredstva MCC-ju emotivno povezani, gospodin Šahić je shvatio koliko je važno voditi računa o tome da se pomoć koju  „Merhamet“ primi iskoristi na dobar način. Iz perspektive MCC-ja, dobro je znati da se partnerska organizacija, kao što je „Merhamet“, na tako dobar način brine o tome da materijalna pomoć odgovori na stvarne potrebe najugroženije populacije u Bosni i Hercegovini.

Da li ste, nakon posjete „Merhametu“, još više uvjereni da je MCC našao pravog i kredibilnog partnera u Bosni i Hercegovini?

- „Merhametova“ dugovječnost (preko 100 godina postojanja), kao i činjenica da prima podršku od brojnih drugih organizacija i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine i sa međunarodnog nivoa, dobri su pokazatelji „Merhametovog“ kredibiliteta i njegove dugoročne posvećenosti radu na pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

Planira li MCC nove projekte u Bosni i Hercegovini i hoće li „Merhamet“ biti uključen?

- Na ovo pitanje mogu odgovoriti MCC-jevi Ko-Predstavnici programa za Istočnu Europu koji žive u Bosni i Hercegovini. Oni nadgledaju programe MCC-ja u Bosni i Hercegovini i u najboljoj su poziciji da odgovore na ovo pitanje.

No, zaključio bih da sam izuzetno uživao u posjeti „Merhametu“, da sam fasciniran njegovim projektima i milostivim načinom na koji su nas ugostili. Više od 100 godina postojanja vaše organizacije je izuzetno dostignuće. Aktuelna politička i ekonomska situacija u cijelom svijetu je teška i rad „Merhameta“ će i dalje biti potreban. Hvala vam na vašem odličnom radu i posvećenosti da poboljšate život ljudi u Bosni i Hercegovini.

Posjeta "Merhametovoj" kuhinji u Zenici

Go to top Sam Steel Authentic Jersey