HIA U „MERHAMETU“ PREPOZNALA RESPEKTABILNOG PARTNERA

Delegacija humanitarne organizacije HIA iz Ma?arske, koju je predvodio njen direktor Laszlo Lehel, posjetila je, 19. aprila, sjedište HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu. U delegaciji su bili i ambasadorica dobre volje i suprugu premijera Ma?arske Aniko Levai te ambasador Ma?arske u Bosni i Hercegovini Joszef Negjesi.

Delegaciju „Merhametove“ partnerske organizacije iz Ma?arske ugostili su predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, predsjednik Skupštine Munib Bujak , generalni sekretar Sidik Aždahi? i ?lan Upravnog odbora „Merhameta“ Timur Numi?.  

- Zadovolljstvo nam je ugostiti  dokazane prijatelje „Merhameta“ i Bosne i Hercegovine. Pravi prijatelji se prepoznaju u najtežim prilikama. Ne?emo zaboraviti vaš doprinos i ono što ste za ugrožene gra?ane Bosne i Hercegovine u?inili nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine. Pomo? humanitarne organizacije HIA i vaša solidarnost u?inili su sretnim veliki broj ljudi kojima smo, zajedni?ki, obnovili njihove porušene i ugrožene domove. U ime „Merhameta“ i u ime gra?ana Bosne i Hercegovine, najtoplije vam se zahvaljujemo za ono što ste u?inili u jednom od najtežih perioda za Bosni i Hercegovine nakon agresije. Nadam se da ?e se naša saradnja nastaviti i proširiti, za dobrobit onih kojima je pomo? neophodna - kazao je Šahi?.

Direktor ma?arske humanitarne organizacije HIA Laszlo Lehel naglasio je da je HIA, tokom rata u Bosni i Hercegovini, otvorila nekoliko prihvatilišta za izbjeglice iz naše zemlje. Lehel je tom prilikom ispri?ao zanimljiv detalj, koji se dogodio mnogo godina kasnije.

- Jedan od naših ljudi, aktivista organizavije HIA, koji je tada pomagao izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, došao je u Bosnu i Hercegovinu tokom poplava i pomagao žrtvama elementarnih nepogoda. Jednog dana prišao mu je nepoznati ?ovjek, zagrlio ga i obratio mu se: „Vi ste iz organizacije koja je pomogla nama, izbjelicama iz Bosne i Hercegovine i prižili nam uto?ište u Ma?arskoj. Prepoznao sam vaš logo. Želio bih da vam se zahvalim na onome što ste tada u?inili za naš narod koji se našao u nevolji“, kazao mu je taj ?ovjek.

Zašto sam ovo ispri?ao? Zato što ni jedan naš posao, mislim na humanitarce, ne može pro?i bez emotivne strane. Mreža se stalno širi i trebamo ostati u tim mrežama i povezanosti i ne smije ništa poremetiti našu saradnju. Trebamo do kraja njegovati duh našeg prijateljstva - poru?io je Lehel.  

Ambasadorica dobre volje i suprugu premijera Ma?arske Aniko Levai kazala je da ve? dvadeset godina dobrovoljno radi kao humanitarac i ?lanica organizacie HIA.

- Po?ela sam se baviti humanitarnim radom upravo tokom rata u Bosni i Hercegovini i to na prihvatanju izbjeglica iz vaše zemlje. Nikada ne?u prestati da se bavim humanitarnim radom i pomaganjem ljudima kojima je pomo? potrebna - poru?ila je Aniko Levai, izražavaju?i zadovoljstvo zbog saradnje organizacije HIA i „Merhameta“.

I ostali ?lanovi delegacije su dugogodišnji aktivisti HIA-e te su ispri?ali svoja iskustva ste?ena tokom humanitarnog rada širom svijeta.

Gostima iz Ma?arske zahvalio je i Timur Numi?, posebno ambasadorici dobre volje i supruzi premijera Ma?arske Aniko Levai.

- Bilo bi dobro i lijepo da se sve supruge premijera ugledaju na gospo?u Levai i da se posvete ovako plemenitom poslu - kazao je Numi?.

Sa sastanka u „Merhametu“ upu?ena je poruka da ?e HIA i „Merhamet“ nastaviti saradnju i da ?e i ubudu?e raditi na zajedni?kim projektima.  

Nakon „Merhameta“, ma?arska delegacija je posjetila sarajevsku Op?inu Novi Grad, a potom je prisustvovala sve?anom završetku Projekta sanacije korita Lepeni?kog potoka u naselju Zabr?e, ?ija je ukupna vrijednost oko 320.000 eura. Ovaj projekat je realiziran u saradnji sa Regionalnim odborom „Merhameta“ Sarajevo.

Munib Bujak je tom prilikom naglasio da ukupna vrijednost projekata koje su HIA i „Merhamet“ realizirali u Bosni i Hercegovini iznosi oko milion i sto hiljada maraka.

- Sanacija korita Lepeni?kog potoka jedan je u nizu projekata koje je „Merhamet“ u protekle dvije godine realizirao sa našim partnerima, humanitarnom organizacijom HIA iz Ma?arske. U sanaciji šteta od poplava koje su zadesile BiH, zajedni?ki smo u?estvovali u obnovi ku?a u mjestima Kosova i Bijela Plo?a (op?ina Maglaj), zatim u mjestu Nemila (op?ina Zenica).

Želio bih da se zahvalim humanitarnoj organizaciji HIA što je u „Merhametu“ prepoznala kredibilnog i respektabilnog partnera iz Bosne i Hercegovine i da izrazim nadu da ?e naša saradnja ubudu?e biti još bolja i slojevitija, na obostrano zaodovoljstvo i za dobrobit onih kojima je pomo? potrebna - kazao je Bujak.

Na sve?anosti povodom završetka Projekta sanacije korita Lepeni?kog potoka govorili su na?elnik sarajevske Op?ine Novi Grad Semir Efendi?, direktor HIA-e Laslo Lehel, ambasadorica dobre volje Aniko Levai i ambasador Ma?arske u Bosni i Hercegovini Joszef Negjesi.

 

 

 Devin Funchess Womens Jersey
Go to top