SAVEZ LOGORAŠA U BIH I „MERHAMET“ POTPISAT ?E PROTOKOL O SARADNJI 

SARAJEVO, 12.  april 2016. - Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i HO „Merhamet“ MDD potpisat ?e uskoro protokol  o saradnji, dogovoreno je na sastanku predsjednika ove dvije organizacije Jasmina Meškovi?a i Hajrudina Šahi?a, održanom u sjedištu „Merhameta“ u Sarajevu.

- Saradnja Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i HO „Merhamet“ MDD je zna?ajna i neophodna kako bi se pomoglo žrtvama torture i stradanja tokom agresije na našu zemlju. Želimo i ho?emo jedni drugi da pomognemo. „Merhamet“ i  Savez logoraša u Bosni i Hercegovini mogu mnogo toga zajedno uraditi. Tokom rata su i „Merhametovi“ aktivisti bili izloženi torturi u logorima.  - kazao je Hajrudin Šahi?, podsje?aju?i da je cjelolupno rukovodstvo „Merhameta“ u Banjoj Luci bilo uhapšeno i zato?eno u logoru Manja?a.

Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Meškovi? je upoznao Šahi?a s aktivnostima tog udruženja, koje ima 55.400 registriranih ?lanova, 64 op?inske organizacije i šest kantonalnih odbora u Bosni i Hercegovini i u dijaspori.

Prema Meškovi?evim rije?ima, jedan od klju?nih aktivnosti Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, koje je multinacionalno udruženje, jeste borba za zakonsko reguliranje statusa ratnih žrtava torture.

- Ne može se zaboraviti uloga „Merhameta“ u toku rata u Bosni i Hercegovini i njegov doprinos u opstanku bošnja?kog naroda i države Bosne i Hercegovine. Stoga je mi je ?ast i zadovoljstvo uspostavljanje dobre saradnje Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i „Merhameta“ - naglasio je Meškovi?.

 Ray Bourque Womens Jersey
Go to top