RAZMATRANA MOGUĆNOST SARADNJE SA ČLANICAMA MREŽE KOHKO

SARAJEVO, 15. mart 2016. - U sjedištu HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu održan je sastanak članica Koordinacionog odbora humanitarno-karitativnih organizacija – KOHKO („Merhamet“, „Dobrotvor“, „Caritas“ i La Benevolencija“) sa delegacijom Katarskog razvojnog fonda, koju je predvodio izvršni direktor fonda Musfar Hamad Al-Shahwani.

U ime domaćina, visoku delegaciju iz Katara, u kojoj su bili i predstavnici Fonda sultan Ahmad Al –Asiri, Huda Salman Almir te izvršni direktor za međunarodni razvoj Qatar Charity Mohamad Ali Al-Ghamidi i direktor za razvoj projekata u organizaciji „Silatak“ Walid Asaad Ismail, pozdravio je predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić.
Šahić je gostima govorio o dugogodišnjoj i veoma dobroj saradnji članica mreže KOHKO, o njihovim zajedničkim projektima, kao i o aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i van njenih granica.  
 - „Merhamet“ ima svoje organizacione jedinice širom Bosne i Hercegovine, Evrope te u Australiji i SAD-u. „Merhamet“ je uvijek prisutan tamo gdje je ugrožen čovjek, gdje je ugroženo ljudsko dostojanstvo. Cilj nam je da budemo uz one kojima je pomoć potrebna, ma gdje oni bili - kazao je Šahić.

 

O „Merhametovim“ projektima i planovima govorio je i generalni sekretar ove humanitarne organizacije Sidik Aždahić.  

Predstavnici „Caritasa“, „Dobrotvora“ i La Benevolencije su, takođe, govorili o značaju mreže KOHKO i o saradnji članice te mreže humanitarnih organizacija i svi su ponaosob predstavili projekte svojih humanitarnih organizacija.   

Izvršni direktor Katarskog razvojnog fonda Musfar Hamad Al-Shahwani zahvalio je „Merhametu“ na gostoprimstvu, naglašavajući da je cilj sastanka predstavnika tog fonda i članica mreže KOHKO da se sagleda mogućnost saradnje i zajedničkog djelovanja na različitim projektima ove katarske institucije i članica mreže KOHKO.

 

Go to top Sam Steel Authentic Jersey