RAZMATRANA MOGU?NOST SARADNJE SA ?LANICAMA MREŽE KOHKO

SARAJEVO, 15. mart 2016. - U sjedištu HO „Merhamet“ MDD u Sarajevu održan je sastanak ?lanica Koordinacionog odbora humanitarno-karitativnih organizacija – KOHKO („Merhamet“, „Dobrotvor“, „Caritas“ i La Benevolencija“) sa delegacijom Katarskog razvojnog fonda, koju je predvodio izvršni direktor fonda Musfar Hamad Al-Shahwani.

U ime doma?ina, visoku delegaciju iz Katara, u kojoj su bili i predstavnici Fonda sultan Ahmad Al –Asiri, Huda Salman Almir te izvršni direktor za me?unarodni razvoj Qatar Charity Mohamad Ali Al-Ghamidi i direktor za razvoj projekata u organizaciji „Silatak“ Walid Asaad Ismail, pozdravio je predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?.
Šahi? je gostima govorio o dugogodišnjoj i veoma dobroj saradnji ?lanica mreže KOHKO, o njihovim zajedni?kim projektima, kao i o aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i van njenih granica.  
 - „Merhamet“ ima svoje organizacione jedinice širom Bosne i Hercegovine, Evrope te u Australiji i SAD-u. „Merhamet“ je uvijek prisutan tamo gdje je ugrožen ?ovjek, gdje je ugroženo ljudsko dostojanstvo. Cilj nam je da budemo uz one kojima je pomo? potrebna, ma gdje oni bili - kazao je Šahi?.

 

O „Merhametovim“ projektima i planovima govorio je i generalni sekretar ove humanitarne organizacije Sidik Aždahi?.  

Predstavnici „Caritasa“, „Dobrotvora“ i La Benevolencije su, tako?e, govorili o zna?aju mreže KOHKO i o saradnji ?lanice te mreže humanitarnih organizacija i svi su ponaosob predstavili projekte svojih humanitarnih organizacija.   

Izvršni direktor Katarskog razvojnog fonda Musfar Hamad Al-Shahwani zahvalio je „Merhametu“ na gostoprimstvu, naglašavaju?i da je cilj sastanka predstavnika tog fonda i ?lanica mreže KOHKO da se sagleda mogu?nost saradnje i zajedni?kog djelovanja na razli?itim projektima ove katarske institucije i ?lanica mreže KOHKO.

 

 Ryan Johansen Womens Jersey
Go to top