„HELPING HAND“ OBEZBIJEDIO DRVA ZA OGRIJEV ZA 155 PORODICA

Zahvaljujući donaciji „Merhametove“ partnerske organizacije „Helping Hand“ osigurana su iscijepana drva za ogrjev za 155 socijalno ugroženih porodica širom Bosne i Hercegovine. U okviru svog „Winter relief programa“, organizacija „Helping Hand“ donirala je 17.120 konvertibilnih maraka. Tim novčanim sredstvima „Merhamet“ je, posredstvom specijalizirane firme „Drvosječa“, nabavio 155 metara kubnih drva za ogrjev i dostavio ih svojim regionalnim odborima, koji su ta drva podijelili porodicama u stanju socijalne potrebe.

Ova vrijedna donacija pomogla je pomenutim porodicama da lakše prebrode zimu.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Alema Karkelja, Munib Herenda, Mirsada Kapo, Kasim Mutapčić, Smaila Dizdarević, Ferid Dragolj, Razija Veliji, Mirsada Ahmetspahić, Kasim Maslo, Jasmina Rizvanović, Šemsudin Korjenić, Fadila Kurtović, Hankija Džanić, Behija Đedović, i Suad Mirvić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Adil Hodžić, Amira Kešetović, Indira Salkić, Jasmin Jaranović, Šuhreta Mušanović, Alija Berbić, Emina Mehmedović, Hajrudin Jašarević, Refik Saletović, Nurija Turković, Edin Delić, Elvira Mulavdić, Muira Fejzić, Adisa Ramić i Ibrima Mahić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Zenica podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Mesud Ahmwetović, Saliha Avdušinović, Zlatka Halilović, Dragana Karić, Edin Korkman, Hasija Najetović, Ismet Šabanović, Šerif Sokić, Vlado Dinić, Ćamil Kovačević, Sajma Gafurović, Majdina Ahmetović, Zijad Delić, Šasena Ibranović i Sabiha Šehić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Azer Babanović, Selma Pandžić, Enesa Kazić, Razim Goloman, Kenan Hodžić, Nisvet Pašić, Muhamed Šaćirbegović, Redžep Halimović, Ferhat Halimović, Asim Fuško, Fadil Begović, Mirsada Žderić, Sabahudin Nasup, Armin Kazić i Adnan Nuhić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Selvedina Bojić, Azra Hadžić, Borislava Bijelić, Armin Halilović, Fatima Kazaz, Dževad Behić, Namka Tutić, Šemsa Bajraktarević, Ibrahim Omić, Mirsad Hadžić, Melka Družić, Hava Mešić, Alema Ejup, Almira Ermić i Elvira Krivić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Mostar podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Ćamil Prazina, Munib Hasanović, Medina Kukić, Razija Poljarević, Alija Jusupović, Bahra Handžić, Ramiz Pozder, Sead Nezirić, Edin Mutap, Hata Delalić, Enes Malović,Spasenija Antić, Zaim Buljina, Azra Ćobić i Sulejman Nezirić.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Nadžija Sinanović, Vasva Demaj, Džemila Šogolj, Almasa Bešić, Ibro Musić, Rasema Mehić, Hasena Efendić, Derviš Tahirović, Ejub Peljto, Almedina Gurdić, Hanifa Lokovac, Hasija Hrvačić, Sevda Čoko, Zijad Kozarda i Nezira Kurt.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj podijeljeno je 10 metara kubnih drva. Dobili su ih: Nihadi Arnautović, Radojki Jovanović, Indiri Topčić, Zuhdi Ćatiću, Rahimi Mustafić, Zehriji Ibraković, Nazi Čaušević, Mirsadu Haliloviću, Sadmiru Suljakoviću i Naimu Jusufbašiću.

Na području Regionalnog odbora „Merhameta“ Banja Luka podijeljeno je 10 metara kubnih drva. Dobili su ih: Isuf Musli, Senad Aranautović, Almir Beganović, Selima Zejnilović, Mufid Omerčić, Hasan Begović, Samir Demirović, Mirsada Šišić, Ermin Čavka i Muhamed Sačić.

Na području Osnovnog odbora „Merhameta“ Doboj podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Džiha Mulalić, Sabina Mahmutović, Alija Školjić, Siha Salihbašić, Senada Mujdžić, Ejub Omerčić, Zlata Mehičić, Admira Mahmutović, Zlata Škornja i Azra Redžić.

Na području Osnovnog odbora „Merhameta“ Srebrenica podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Bida Teskeredžić, Fatima Smajić, Esma DivovićĐulija Musić, Fatima Tutundžić, Hazim Tirsunović, MavlijaMalić,Vahid Mešanović, Mevlida Nalić i Eniz Mahmutović.

Na području Osnovnog odbora „Merhameta“ Bijeljina podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Husnija Murseli, Delveta Ćosić, Dženuma Ajna Zukić, Zumreta Koldžić, Fahrudin Osmanović, Suljo Jašarević, Sulejman Kremić, Husein Hamzić, Aco Bubić i Maid Beganović.  

Go to top