NASTAVAK SARADNJE „MERHAMETA“ SA PAKISTANOM

SARAJEVO, 25. februar 2016. - Ambasador Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini Muhammad Yousaf primio je predsjednika HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?a, njegovog zamjenika dr. Abudel-Kerima Fafli?a te ?lana Upravnog odbora ove humanitarne organizacije prof. dr. ?azima Hadžimejli?a.

U srda?nom i parijateljskom razgovoru, delegacija „Merhameta“ upoznala je ambasadora Pakistana sa brojnim aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i van granica naše zemlje.

Ukazano je i na veliku akciju „Merhameta“ nakon katastrofalnog zemljotresa koji je 2006. godine pogodio pakistansku oblast Kašmir. Naime, tada je „Merhamet“ u regiji Muzaferabad, u pakistanskom gradu Chatter Class, izgradio Srednju školu za djevojke koja nosi ime prvog predsjednika RBiH Alije izetbegovi?a.

- Prva škola van BiH koja nosi ime predsjednika Izetbegovi?a je upravo „Merhametova“ škola u Pakistanu. Naša želja je da obnovimo i poboljšamo saradnju sa Pakistanom i pakistanskim vlastima. Posebna je veza izme?u Bosne i Hercegovine i Pakistana. Svjesni smo šta su Pakistan i pakistanski narod i vlada u?inili za naš narod tokom agresije na BiH, pomažu?i opstanak Bošnjaka - kazao je Hajrudin Šahi?.

Šahi? je, potom, zamolio ambasadora Yousafa da pomogne da se uprili?i posjeta delegacije „Merhameta“ Pakistanu, kao i prijem u vladi Pakistana.

O ulozi „Merhameta“ tokom agresije na BiH, ali i u postratnom periodu, kao i o saradnji „Merhameta“ i Pakistana govorio je i Abdul-Kerim Fazli?.

?lan Upravnog odbora „Merhameta“ prof. dr. ?azim Hadžimejli? zahvalio je ambasadoru Yousafu na toplom i srad?nom prijemu i izrazio želju da se nastavi i poboljša me?usobna saradnja.

Pakistanski ambasador uputio je sve pohvale „Merhametu“ i istakao zna?aj njegove stoljetne misije dobro?instva.  

- Za nas je BiH veoma važna zemlja. Izme?u Bosne i Hercegovine i Pakistana postoji me?usobna ljubav i poštovanje i naš takav odnos trebamo nastaviti - kazao je ambasador Yousaf i pozvao delegaciju „Merhameta“ na prijem koji ?e organizirati Ambasada Pakistana u Bosni i Hercegovini povodom Dana Pakistana, 23. marta.

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? pozvao je pakistanskog ambasadora da posjeti sjedište „Merhameta“ u Sarajevu, što je gospodin Yousaf sa zadovoljstvom prihvatio.

 

 Da'Ron Payne Womens Jersey
Go to top