UKAZANO NA TEŽAK POLOŽAJ JAVNE KUHINJE „IMARET“

Ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona ne ispuni svoje obaveze prema “Merhametovoj” Narodnoj kuhinji “Imaret” u Tuzli, od 1. marta ove godine ova kuhinja mi, u najgorem slu?aju, mogla zatvoriti vrata, upozorio je Hajrudin Šahi?, predsjednik HO “Merhamet” MDD na pres-konferenciji koja je održana u srijedu 3. februara, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.

Osim Šahi?a, brojnim novinarima na pres-konferenciji, o teškoj situaciji u Narodnoj kuhinji “Imaret” u Tuzli govorili su i ?lan Savjeta “Merhameta” Timur Numi? i director Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla Mensura Husanovi?.

- Ve? smo morali reducirati broj korisnika, koji je smanjen za oko 1.000, a trenutno pripremamo 2.500 dnevnih obroka. Imamo zalihe hrane za narednih 15 dana, s tim da ?e korisnici ?etvrtinu hljeba dobivati svaki drugi dan, a tu ?emo praksu morati po?eti primijenjivati od sutra. Možemo re?i da je situacija dramati?na. Nakon 20. februara ako Vlada Tuztlanskog kantona ne bude intervenisala, vjerovatno ?e do?i do reduciranja broja obroka za 50 posto našim korisnicima. Ukoliko bi to potrajalo, definitivno 1. marta ni jedan korisnik ne?e imati hranu,

Važno je napomenuti da je 50 procenata naših korisnika populacija sa socijalnog dna, odnosno to su ljudi bez ikakvih primanja, a prilikom reduciranja broja korisnika, morali smo izbrisati i ve?i broj penzionera koji imaju minimalne penzije - rekao je, izme?u ostalog, Šahi?.

Kako je dodao, ukoliko Vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervenirala odmah, a obavezala se na godišnji iznos od 315.000 KM, dugovanja prema dobavlja?ima “Merhamet” u Tuzli ne?e mo?i izmiriti.

- “Merhamet” ne traži novac, nego predlaže vlastima da sklope ugovore sa dobavlja?ima i proizvo?a?ima hrane. Ve? su velika dugovanja prema dobavlja?ima i ne možemo zloupotrebljavati njihovu dobronamjernost kada nam daju proizvode i bez pla?anja. Grad Tuzla nam redovno upla?uje novac, dakle svoj dio obaveza. Iako su to minimalna sredstva, ipas su redovna i to nam mnogo zna?i. Vlada u prošloj godini nije uplatila ni jednu KM. No, nije nam namjera kritizirati i?iji rad, nego podstaknuti ih da ispune svoje obaveze - rekao je Šahi?, dodaju?i da je Vlada za januar uplatila 60.000 KM, ?ime se mogu podmiriti samo režijski troškovi.

Šahi? je naveo da su predstavnici “Merhameta” vodili nekoliko pregovora u Vladi Tuzlanskog kantona.

- Gladan ?ovjek, koji do?e sa kanticom u Narodnu kuhinju i kojem je to jedini dnevni obrok, ne razumije pravila ministarstava i budžeta - naglasio je Šahi?.

Mensura Husanovi?, direktorica Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla, podsjetila je da je u 2015. godini Narodna kuhinja “Imaret” u Tuzli imala oko 3.500 korisnika, te da je taj broj, zbog neupla?ivanja sredstava iz kantonalnog budžeta, sveden na 2.500.

U 2015. godini Vlada Tuzlanskog kantona smanjila je sredstva namijenjena kuhinji “Imaret” na 315.000 KM, dakle za oko 100.000 KM u odnosu na 2014. godinu. No, ni taj iznos u 2015. godini nije upla?en.

Husanovi? je kazala da je u 2015. godini, i pored svih poteško?a s kojima se susretala “Merhametova” kuhinja, pripremljeno i podijeljeno 950.000 obroka socijalno ugroženim kategorijama na podru?ju Tuzlanskog kantona. U 2016. godini planirano je pripremanje 660.000 obroka, što je 2.500 obroka dnevno, odnosno 650.000 obroka za ?itavu godinu.

Husanovi? je naglasila da je me?u 2.500 trenutnih korisnika Narodne kuhinje, 513 osoba mla?ih od 18 godina. Uslovi za korištenje usluga Narodne kuhinje su da je osoba bez ikakvih primanja, što se potvr?uje dokumentacijom iz Centra za socijalni rad ili Zavoda za zapošljavanje.

DONATORI KOJI SU SE ODMAH ODAZVALI AKCIJI

Na poziv “Merhameta” da podrže humanitarni koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli i da se pridruže skupljanju pomo?i za Narodnu kuhinju “Imaret” u Tuzli, prvi su se odazvali sljede?e društveno odgovorne firme : “Solana” Tuzla, “Albat” Tuzla, “Tehnograd” Tuzla, “Rudar” Tuzla “Mlin i pekare” Ljuba?e, kao i Bosanski kultuni centar Tuzla i njegov direktor Edis Baji?, koji su dali veliki doprinos ovoj humanitarnoj manifestaciji.

Linkovi:

http://rtv7.ba/arhive/64893

https://www.youtube.com/watch?v=7xyh_30AplI

http://www.avaz.ba/clanak/218015/alarmantno-vrata-narodnih-kuhinja-od-1-marta-mogla-bi-biti-zatvorena

http://bportal.ba/narodna-kuhinja-tuzla-zatvara-vrata-korisnicima-cetvrtina-hljeba-svaki-drugi-dan/

http://radiosarajevo.ba/novost/215142/zbog-velikih-dugova-korisnici-narodne-kuhinje-u-tuzli-sutra-uz-obrok-nece-dobiti-hljeb

http://ba.n1info.com/a80245/Vijesti/Vijesti/Narodna-kuhinja-u-Tuzli.html

http://www.rtvslon.ba/narodna-kuhinja-imaret-u-tuzli-zbog-teske-ekonomske-situacije-pred-zatvaranjem/

http://tuzlanski.ba/korisnici-narodne-kuhinje-u-tuzli-sutra-uz-obrok-nece-dobiti-hljeb/

http://radiokameleon.ba/narodna-kuhinja-u-tuzli-pred-gasenjem/

http://tuzlainfo.ba/novosti/item/5584-sjaj-i-bijeda-tuzlanskog-kantona-vlast-kupila-novi-automobil-narodna-kuhinja-pred-zatvaranjem

http://www.trazim.com/vijesti/2016/02/vrata-merhametovih-narodnih-kuhinja-od-1-marta-bi-mogla-biti-zatvorena/

http://freshpress.info/press-kiosk/narodna-kuhinja-imaret-u-tuzli-pred-zatvaranjem

 Montae Nicholson Womens Jersey
Go to top