VIŠE OD STOLJEĆA U MISIJI ČUVANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

Povodom 13. godišnjice osnivanja Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“, predsjednik ove humanitarne organizacije uputio je čestitku koju prenosimo u cjelosti: 

Sa osjećanjem časti i ponosa, upućujem čestitku svim uposlanicima, aktivistima, volonterima, donatorima i prijateljima naše organizacije, povodom 103. godišnjice rada Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Bilo bi nepravedno ne prisjetiti se onih koji su osnovali „Merhamet“ i zahvaljujući kojima danas i obilježavamo veliki jubilej Društva. Osnivači „Merhameta“ i ljudi koji su se u najtežim vremenima po bošnjački narod i BiH stavili na njegovo čelo bili su najugledniji Bošnjaci svoga vremena.

Pomenućemo samo neke od njih: Avdaga Kulović, reisu-l-ulema Džemaludin ef. Čaušević, dr. Mehmed Spaho, Muhamed Pandža, dr. Omer Bahtijarević, Edhemaga Bičakčić…, a u novije vrijeme Edhem Šahović i Edah Bećirbegović.

Glavni cilj našega Društva, tokom cijele njegove historije, je očuvanje ljudskog dostojanstva i čovječnosti kroz moralnu i materijalnu podršku, posebno kada je čovjek izložen nedaćama i iskušenjima.

Sagledavanje djelovanja MDD „Merhamet“ jeste sagledavanje povijesne sudbine bošnjačkog naroda u kojem je društvo nastalo. Njegova uloga naročito dolazi do izražaja upravo u kriznim razdobljima povijesti bošnjačkoga naroda kojih je bilo itekako puno.

„Merhamet“ je u takvim okolnostima, kada su mnogi bili nespremni i zatečeni, našao načina da pruži maksimalnu podršku ugroženim građanima dostavljajući pomoć do najudaljenijih zaseoka širom BiH, koristeći pri tome usluge vojske BiH i međunarodnih organizacija te angažujući helikoptere za dopremanje hrane, lijekova, odjeće…itd.

Dakle, i u ovakvim situacijama „Merhamet“, uz dobru organizacionu sposobnost, potvrđuje svoju snagu i šalje jasnu poruku da je spreman i sposoban da u svim situacijama pritekne u pomoć ljudima u nevolji.   

Svoju državu BiH „Merhamet“ u cijelom svijetu predstavlja u najljepšem svijetlu, pomažući i druge narode.

Nijedna druga bošnjačka institucija, kao što je to bio „Merhamet“, nije bila u tolikoj mjeri i tako direktno, dosljedno i sudbinski povezana sa samim problemima bošnjačkog naroda, to jeste sa problemima njegovog opstanka na tlu njegove iskonske domovine.      

Ovakva konstatacija je opravdana ako se ima na umu da je cijeli protekli vijek bio vijek teške borbe bošnjačkog naroda za puko preživljavanje. Stoga, smatramo da bošnjački narod ima dobar povod i mnogo bitnih razloga da, zajedno sa nama, proslavi i na dostojanstven način obilježi stogodišnjicu od nastanka našega „Merhameta“.

Nastavit ćemo ulaganje u izgradnji novih sadržaja na našim imanjima u Zavidovićima i Visokom koja doprinose poboljšanju rada naših kuhinja, a time i kvalitetnijoj ishrani naših korisnika. Inače, „Merhametovo“ imanje u Zavidovićima je, prema mišljenju stručnjaka, jedno je od najboljih poljoprivrednih dobara u BiH.

Na kraju bih vas podsjetio na staro i neprikosnoveno načelo mudrosti, da se sa zlim ne treba natjecati, nego mu se uporno i hrabro suprotstavljati dobrim djelima. Svaki predani rad proizvodi neminovne greške, ali je puno više bilo grešaka i nepravdi koje su drugi činili pojedincima i našoj Instituciji.

Dok god u našem čovjeku i njegovoj duši bude dostojanstva, te znakovne potrebe za dobročinstvom i za pomaganjem drugima, postojat će i naš „Merhamet“.

S radošću očekujemo nove rezultate u našim budućim akcijama.

Neka Allah dž.š. pomogne sve pregaoce „Merhameta“ i sve plemenite ljude koji su dali svoj doprinos u afirmaciji „Merhameta“. Molim Allaha dž.š. da nagradi sve aktiviste „Merhameta“, kao i one koji, nažalost, nisu među živima. Svima nama želim puno zdravlja i uspjeha u životu i radu.

 

 

 

 

 

Go to top