OGROMNE MOGUĆNOSTI ZA SARADNJU

Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Seyed Hosseini Rajabi primio je, u petak 9. oktobra, delegaciju HO „Merhamet“ MDD u kojoj su bili predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahić i članovi Upravnog odbora Bakir Začiragić i Harun Imamović.

U srdačnom razgovoru, predstavnici „Merhameta“ upoznali su iranskog ambasadora sa aktivnostima ove humanitarne organizacije, naglašavajući dosadašnju dobru saradnju „Merhameta“ i Ambasade Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahić podsjetio je na veliku „Merhametovu“ akciju provedenu nakon zemljotresa u Iranu, kada je „Merhamet“ finansirao izgradnju srednje škole u iranskom gradu Bam, koja nosi naziv „Škola bosanskih šehida“.

- Saradnja „Merhameta“ i Ambasade Irana traje dugo, ali je intezivnirana u posljednjih desetak godina. Želimo da je još više pospješimo, jer su mogućnosti za saradnju ogromne – kazao je predsjednik Šahić.

Šahić je predložio da delegacija „Merhameta“ posjeti Iran, gdje bi tamošnjim vlastima i organizacijama „Merhamet“ predstavio svoje aktivnosti i ponudio konkretne projekte.

Na izgradnju škole u gradu Bam osvrnuo se i član Upravnog orbora „Merhameta“ Harun Imamović.

- Lijep je osjeća kada, i posredstvom ove škole, imamu vezu sa Iranom i da škola u Bamu nosi ime „Škola bosanskih šehida“ gdje se svakoga dana, prije početka nastave, uči dova za bosanske šehide. Nažalost, mi takvu školu nemamo u Bosni i Hercegovini – kazao je Imamović.

Član Upravnog odbora Bakir Začiragić je, govoreći o aktivnostima „Merhameta“, između ostalog kazao da „Merhamet“ u svojim javnim kuhinjama svakodnevno hrani oko 10.000 socijalno ugroženih građana Bosne i Hercegovine, te da stipendira učenike iz siromašnih porodica.  

- U posljednje vrijeme, okrenuti smo pomaganju izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja. Pripremamo se i za njihov mogući dolazak u BiH. Pokušavamo uraditi što je moguće više u svim segmentima – kazao je Začiragić.

 Ambasador Seyed Hosseini Rajabi izrazio je zadovoljstvo zbog posjete delegacije „Merhameta“, naglašavajući želju da se međusobna saradnja još više intenzivira. Govoreći o značajnoj iranskog Fondaciji „Imam Homeini“, ambasador Rajabi je istakao da ova fondacija ima projekte koji se mogu implementirati u Bosni i Hercegovini.

- Pored Fondacije „Imam Homeini“, u Iranu su aktivne brojne druge humanitarne organizacije, jer je taj segment veoma razvijen u našoj zemlji na svim nivoima, do nivoa porodice. Te humanitarne organizacije pružaju pomoć kroz četiri segmenta: hrana i prehrambeni proizvodi, odjeća i obuća, edukacije, odnosno obrazovanje od osnovne škole do fakulteta i zdravstvena zaštita. Postoje i dobrotvorno društvo za izgradnju škola i dobrotvorno društvo za izgradnju bolnica i drugih zdravstvenih ustanova – kazao je ambasador Rajabi, naglašavajući da je Fondacija „Imam Homeini“ spremna da pomogne u realizaciji „Merhametovih“ projekata.   

Iranski ambasador je preporučio predstavnicima „Merhameta“ da posjete i spomenuta dobrotvorna društva.     

Go to top Sam Steel Authentic Jersey