PREDSJEDNIK ŠAHI? PROVJERIO KAKO TE?E PRIPREMA OBROKA ZA IZBJEGLICE

Delegacija HO „Merhamet“ MDD, koju je predvodio predsjednik Hajrudin Šahi?, ponovo je boravila u Beogradu kako bi se upoznala sa situacijom izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja koje su smještene na dvije lokacije u Beogradu, a kojima je „Merhamet“ ranije dostavio vrijednu humanitarnu pomo?.

 

Delegacija „Merhameta“ posjetila je kuhinju u prostorijama Muftijstva beogradskog, u kojima se priprema hrana za izbjeglice. Pripremu hrane za migrantske porodice „Merhamet“ je dogovorio sa Muftijstvom beogradskim tokom ranijeg boravka u Beogradu. Pripremu svakodnevnim obroka u odre?enom vremenskom periodu finansira „Merhamet“  

Delegacija „Merhameta“ željela je da se na licu mjesta uvjeri da pripreme toplih obroka teku bez problema i da izbjeglice, kakoje dogovoreno, dobijaju te obroke svakoga dana.

Predsjednik Šahi? je izrazio zadovoljstvo sa tokom akcije i sa saradnjom sa Beogradskim muftijstvom koje je u kuhinji, u svojim prostorijama, stvorilo uvjete za pripremu obroka za migrante.

 Andrew Billings Womens Jersey
Go to top