HAJRUDIN ŠAHI? U PRVOJ EMISIJI „AKTUELNOSTI“

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? gostovao je u prvoj emisiji NTV Hayat „Aktuelnosti“, koja je premijerno prikazana u ponedjeljak, 14. septembra 2015. godine.

Povod za Šahi?evo gostovanje u emisiji, ?iji je urednik i voditelj poznata novinarska NTV Hayat Džena Zeni?anin, jeste „Merhametova“ humanitarna akcija „Pomo? izbjeglicama iz Sirije“ i dopremanje „Merhametove“ pomo?i izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja koje su privremeno uto?ište, na putu ka zemljama Evropske unije, potražile u Beogradu.

Šahi? je govorio o iskustvima tokom njegova dva boravka u Beogradu, o potrebama izbjeglica, me?u kojima ima dosta djece, naglasivši da je „Merhamet“, osim dostavljanja interventne humanitarne pomo?i, omogu?io, u dogovoru sa Muftijstvom beogradskim, da se izbjeglicama u Beogradu svakodnevno pripremaju obroci, u narednih mjesec dana.

Predsjednik „Merhameta“ pozvao je gra?ane BiH, institucije i organizacije da se uklju?e u „Merhametovu“ akciju prikupljanja pomo?i za izbjeglice, kako bi još jednom potvrdili svoju poznatu solidarnost i unesre?enim porodicama iz Bliskog Istoka i Afrike sa?uvali dostojanstvo.

Šahi? je, zatim, podsjetio da „Merhamet“ od 2012. godine u kontinuitetu pomaže izbjeglice iz Sirije u Turskoj, ali i one malobrojne koji su uto?ište našli u Bosni i Hercegovini.

 Avery Williamson Authentic Jersey
Go to top