ŠAHI? POSJETIO IZBJEGLICE IZ SIRIJE

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i njegovi saradnici boravili su u Beogradu kako bi se podrobnije informirali o situaciji u kojoj se nalaze izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja koje su u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope.

Šahi? je sa izbjeglicama koje su skoncentrirane na dvije lokacije u Beogradu razgovarao o tome koja im je vrsta pomo?i najpotrebnija. „Merhamet“ ?e, shodno Šahi?evim razgovorima la licu mjesta, polovinom naredne sedmice uputiti interventnu pomo? za izbjeglice u Beogradu vrijednu izme?u 10.000 i 15.000 KM. Pomo? ?e se sastojati od flaširane vode, mlijeka, hrane, pelena za bebe i higijenskih sredstava. „Merhamet“ ?e, posredstvo svojih partnera, obezbijediti i svakodnevne obroke za izbjeglice. Tu pomo? „Merhamet“ ?e finansirati iz vlastitih sredstava.  

 

- Pozivamo gra?ane BiH da se i oni uklju?e u „Merhametovu“ akciju prikupljanja pomo?i za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja, koju jeu toku – izjavio je Šahi?.

Nov?ana sredstva za ovu akciju se prikupljaju na dva na?ina:

- Putem humanitarnog telefona broj: 090 292 001, a vrijednost poziva je 3 KM.

- Uplatama na namjenski ra?un otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo

Za uplate u zemlji:

Transakcioni ra?un Vakufske banke broj 1601120000002395

poziv na broj:

1600150000179420 „Pomo? izbjeglicama iz Sirije“ (uplata u KM)

Za uplate iz inostranstva (EUR):

Intermediary Bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary's Bank: VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO

SWIFT CODE: VAKUBA22

IBAN: BA391600150000179517

Beneficiary: HO „MERHAMET" MDD, Bistrik 2 Sarajevo

- Osim toga, u toku je „Merhametova“ akcija „Kurban“, zahvaljuju?i kojoj ?emo ponovo prikupiti zna?ajne koli?ine mesa za izbjeglice iz Sirije u Turskoj, u kojoj je oko tri miliona izbjeglica. Prošle godine, „Merhamet“ je, u saradnji sa AFAD-om i Ambasadom BiH u Turskoj, sirijskim izbjeglicama u Turskoj, na podru?ju Gaziantepa i Viranšehira, dopremio 121 tonu kurbankog mesa - kazao je Šahi? i dodao:

- „Merhamet“ budno prati situaciju vezanu za novi izbjegli?ki talas prema zemljama Evrope. Ukoliko izbjeglice krenu prema našoj zemlji, „Merhamet“ je spreman da, uz pomo? države i naših donatora, svakodnevno priprema izme?u 500 i 1.000 obroka za izbjeglice, te da, uz pomo? naše ameri?ke partnerske organizacije MCC, obezbijedi interventne higijenske pakete i vodu za izbjeglice.

 Leo Komarov Womens Jersey
Go to top