POMO? ZA IZBJEGLICE IZ SIRIJE I DRUGIH ZEMALJA

Povodom migrantske krize i sve ve?eg vala izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja koji su se upitili ka državama Evropske unije, HO „Merhamet“ MDD pokrenuo je humaniranu akciju za prikupljanje pomo?i za izbjeglice. 

 

Nov?ana sredstva za ovu akciju ?e se prikupljati na dva na?ina:

- Putem humanitarnog telefona broj: 090 292 001, a vrijednost poziva je 3 KM.

- Uplatama na namjenski ra?un otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo

Za uplate u zemlji:

Transakcioni ra?un Vakufske banke broj 1601120000002395

poziv na broj:

1600150000179420 KM „Pomo? izbjeglicama iz Sirije“

Za uplate iz inostranstva (EUR):

Intermediary Bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary's Bank: VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO

SWIFT CODE: VAKUBA22

IBAN: BA391600150000179517

Beneficiary: HO „MERHAMET" MDD, Bistrik 2 Sarajevo

Podsje?amo, „Merhamet“ se od 1912. godine aktivno uklju?io u pomaganje izbjeglicama iz Sirije koji su uto?ište našli u Turskoj, gdje je samo jezgro izbjegli?ke drame. Te godine, „Merhamet“ je Ambasadi Republike Turske u Sarajevu uru?io 15.000 KM namijenjenih za izbjeglice iz Sirije u Turskoj.

U velikoj akciji, „Merhamet“ je prije dvije godine, u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, u izbjegli?ki kamp u Šanliurfi na granici sa Sirijom, dopremio 14 kontejnera sa 280 veš mašina i sudopera.

Prošle godine, „Merhamet“  je, u saradnji sa AFAD-om i Ambasadom BiH u Turskoj,  sirijskim izbjeglicama u Turskoj, na podru?ju Gaziantepa i Viranšehira, dopremio 121 tonu kurbankog mesa.

U toku je ovogodišnja akcija „Kurban“, zahvaljuju?i kojoj ?emo ponovo prikupiti zna?ajne koli?ine mesa za izbjeglice iz Sirije u Turskoj, u kojoj je oko tri miliona izbjeglica.

Osim toga, „Merhamet“ je u kontinuitetu i na razliite na?ine pomagao izbjeglicama iz Sirije koje su uto?ište našle u Bosni i Hercegovini

„Merhamet“ ?e izdvojiti izme?u 10.000 i 15.000 KM kao interventnu pomo? za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja koje su se uputile ka zemljama Evropske unije. Ta ?e se pomo? usmjeriti prema potrebama.

„Merhamet“ budno prati situaciju vezanu za novi izbjegli?ki talas prema zemljama Evrope. Ukoliko izbjeglice krenu prema našoj zemlji, „Merhamet“ je spreman da, uz pomo? države i naših donatora, svakodnevno priprema izme?u 500 i 1.000 obroka za izbjeglice, te da, uz pomo? naše ameri?ke partnerske organizacije MCC, obezbijedi interventne higijenske pakete i vodu za izbjeglice.

 Emmanuel Lamur Jersey
Go to top