ZA UGROŽENE 2.500 IFTARA 

 Ameri?ka humanitarna organizacija iz Detroita „Helpin hand“ je i ove godine ukazala povjerenje HO „Merhamet“ MDD, nastavljaju?i partnerstvo s našom organizacijom.

Naime,  „Helpin hand“ je obezbijedio 10.000 ameri?kih dolara, odnosno oko 17.700 konvertibilnih maraka, za organiziranje iftara za ugrožene gra?ane Bosne i Hercegovine tokom mubarek mjeseca Ramazana i tu je aktivnost povjerio „Merhametu“.

Humanitarna organizacija „Helping hand“ obradovala brojne posta?e u BiH

Dobro?instvo „Helping handa“ i u Mostaru

Zahvaljuju?i pomenutoj donaciji, „Merhamet“ je pripremio i podijelio 2.500 iftara za posta?e na podru?ju Zenice, Biha?a, Mostara i Goražda.  Regionalni odbor „Merhameta“ Zenica je, zahvaljuju?i donaciji „Helping henda“, pripremio 1.000 iftara za gra?ane na podru?jima koja su ugrožena prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama i klizištima.

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha? pripremio je i podijelio 700 iftara, Regionalni odbor „Merhameta“ Mostar 500 iftara i Regionalni odbor „Merhameta“ Goražde 300 iftara.  

Iftari i za ugrožene porodice u Biha?u

Podsje?amo da je Ameri?ka humanitarna organizacija iz Detroita „Helpin hand“ prošle godine obezbijedila donaciju „Merhametu“ za pomo? gra?anima ?iji su domovi uništeni u nezapam?enim elementarnim nepogodama, kao i za nabavku kurbana.

„Merhamet“ izražava zadovoljstvo zbog saradnje sa ovom humanitarnom organizacijom, koja je prepoznala „Merhamet“ kao ozbiljnu humanitarnu organizaciju i izabrala ga kao svog partnera u Bosni i Hercegovini.

 Jonas Hiller Womens Jersey
Go to top