FRANCUSKINJA VOLONTER „MERHAMETA“

Po?etkom mjeseca Ramazana, u Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo javila se Meriem Benamara, djevojka alžirskog porijekla, koja sa roditeljima ve? godinama živi u Francuskoj. Meriem je farmaceut i u svojoj struci je radila ?etiri godine.

Me?utim, odlu?ila je da se više angažuje na polju humanitarnog djelovanja u svojoj i drugim zemljama. Zbog toga je napustila posao i po?ela da putuje po svijetu i pomaže onima kojima je pomo? potrebna.

Do sada je volontirala u Maleziji, Vijetnamu, Meksiku i drugim zemljama kroz koje je putovala. Na tom proputovanju, tokom mjeseca Ramazana riješila je da neko vrijeme provede u Bosni i Hercegovini.

- Znam da u Bosni i Hercegovini živi veliki broj muslimana, mnogo posta?a. Tokom mog boravka u Sarajevu, imala sam prelijep osje?aj i doživjela sam radost iftara. S obzirom da se u Sarajevu zadržavam mjesec dana, odlu?ila sam se javiti u „Merhamet“ i ponuditi svoj volonterski angažman - kaže Meriem.

Posebno joj je zanimljiv „Merhametov“ projekat „Ku?na njega“, te briga o starim i iznemoglim osobama, pa je s radoš?u krenula u posjete „Merhametovih“ korisnika, u društvu medicinske sestre i koordinatora projekta.

Njen angažaman je, svakako, osvježenje i „Merhametovim“ korisnicima, koji sa zadovoljstvom dijele svoje životne pri?e sa našom goš?om.

Meriem, kako kaže, na ovaj na?in upoznaje našu kulturu i obi?aje. Dodaje kako ?e iz Bosne i Hercegovine oti?i zadovoljna i nastaviti svoju misiju dobro?instva i pomaganja ljudima kojima je pomo? potrebna.

 Xavier Ouellet Womens Jersey
Go to top