Foto:
Uru?enje pomo?i vrijedne oko 1.000 KM izbjeglicama iz Sirije

VRIJEDNA POMO? ZA IZBJEGLICE IZ SIRIJE

 Porodicama iz Sirije „Merhamet“ je dostavio dva metra drva za ogrijev, kao i donaciju u hrani, odje?i, obu?i, dje?ijoj opremi, pelenama, posteljinama, dekama i sredstvima za higijenu. Jednoj porodici je doniran i dje?iji kreveti? za novoro?en?e. Vrijednost donacije ve?a je od 1.000 KM


Foto:
Drva za porodice iz Sirije

Foto:Pomo? za dvije ugrožene porodice iz Goražda

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde posjetili su izbjeglice iz Sirije u Goraždu i svim porodicama uru?ili im vrijedne donacije. Porodicama iz Sirije „Merhamet“ je dostavio dva metra drva za ogrijev, kao i donaciju u hrani, odje?i, obu?i, dje?ijoj opremi, pelenama, posteljinama, dekama i sredstvima za higijenu. Jednoj porodici je doniran i dje?iji kreveti? za novoro?en?e. Vrijednost donacije ve?a je od 1.000 KM.

Predsjednik Šahi? je razgovarao sa ?lanovima sirijskih porodica, pružio im podršku naglašavaju?i da ?e im „Merhamet“, u skladu sa svojim mogu?nostima, i dalje pomagati.

- Želimo da iskažemo solidarnost sa vama koji ste protiv svoje volje morali napustiti svoja ognjišta. I samo mi nedavno bili u sli?noj situaciji, bili smo konzumenti humanitarne pomo?i koja nam je pristizala i iz Sirije i svaka pomo? nam je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila dobrodošla - kazao je Šahi?.

Sirijske izbjeglice zahvalile su se „Merhametu“, isti?u?i da Regionalni odbor „Merhameta“ Goražde i njegov direktor Šemsudin Kuljuh od prvog dana njihovog izbjegli?kog života vode brigu o njima i redovno im pomažu, što im olakšava da prebrode neda?e u kojima su se našli ne svojom voljom.

Predsjednik Hajrudin Šahi?, sa svojim saradnicima, posjetio je i dvije socijalno ugrožene porodice Sokolovi? u Goraždu i tako?e im uru?io donaciju u hrani, odje?i, obu?i, dje?ijoj opremi, pelenama, posteljinama, dekama i sredstvima za higijenu. Porodica je dobila i dje?iji kreveti? za novoro?en?e.

- Imamo maloljetnu djecu, a niko u naše dvije porodici ne radi i nemamo nikakva primanja. Da nije „Merhameta“ teško bismo preživjeli. Obra?ali smo se mnogima u Op?ini Goražde, raznim institucijama, ali nam niko ne pruža pomo?, osim „Merhameta“ - kazali su nam Sokolovi?i.

Ina?e, o socijalno ugroženim porodicama Sokolovi? u Goraždu „Merhamet“ redovno brine i pomaže im u granicama svojih mogu?nosti, na šta su oni zahvalni goraždanskom „Merhametu“.

 Kelechi Osemele Authentic Jersey
Go to top