Foto:
Premijer BPK Emir Okovi? i resorni ministar Alen Pašovi? primili delegaciju „Merhameta“

OZVANI?ITI SARADNJU „MERHAMETA“ I VLADE BPK

Cilj nam je da budemo dobri i istinski partneri i da našom sinergijom zajedni?kim projektima pomognemo najugroženijim gra?anima na ovom podru?ju, da znaju da nisu sami i prepušteni sami sebi, naglasio je Šahi? tokom razgovora sa premijerom Emirom Okovi?em i ministrom Alenom Pašovi?em. Premijer Okovi? je predložio da se saradnja „Merhameta“ i Vlade BPK ozvani?i tako što ?e Vlada BPK, Centar za socijlani rad i „Merhamet“ potpisati memorandum o razumijevanju

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde Šemsudin Kuljuh razgovarali su, tokom sastanka u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona - Goražde u Goraždu, sa novim premijerom tog kantona Emirom Okovi?em i novim kantonalnim ministrom za rad, socijalno staranje i izbjeglice Alenom Pašovi?em.

Predsedjednik Šahi? je upoznao Okovi?a i Pašovi?a sa aktivnostima i projektima „Merhameta“, kao i zna?ajnoj ulozi Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde u ublažavanju teške ekonomske i socijalne situacije na tom podru?ju.

- Razlog naše posjete poboljšanje i unapre?enje saradnje „Merhameta“ i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona. Cilj nam je da budemo dobri i istinski partneri i da našom sinergijom zajedni?kim projektima pomognemo najugroženijim gra?anima na ovom podru?ju, da znaju da nisu sami i prepušteni sami sebi. Prioritet su socijalno ugrožene kategorije gra?ana koji nisu radno sposobni . Onima koji su radno sposobni omogu?iti kroz adekvatne projekte - poput obnove sto?nog fonda, izgradnje plastenika i sli?no - da žive od svog rada - naglasio je Šahi?.

Šahi? je istakao dobru saradnju „Merhameta“ sa vladom Republike Turske i turskim agencijama TIKA i „Crveni polumjesec“, koje su uvijek spremne podržati konkretne i valjane projekte, pogotovo one koji se ti?u pružanja pomo?i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Šahi? je podsjetio novog premijera i ministra na ?injenicu da je „Merhamet“ i ranije nudio konkretne projekte, ali da ?lanovi prethodnih saziva Vlade BPK, osim ?asnih izuzetaka, nisu imao sluha i razumijevanja.

Predsjednik „Merhameta“ je predložio premijeru Okovi?u i ministru Pašovi?u da Vlada BPK predloži „Merhametu“ nekoliko dobro osmišljenih projekata, ?iju ?e realizaciju „Merhamet“ pomo?i posredstvom svojih partnerskih organizacija u Turskoj i drugim zemljama.

Jedan od projekata koji je Šahi? ponudio jeste otvaranje javne kuhinje u Goraždu, u kojoj bi se pripremali obroci za najugroženije kategorije stanovništa na ovom podru?ju.

Premijer BPK Emir Okovi? je kazao da je dobro upoznat sa aktivnostima „Merhameta“ i sa zna?ajnom ulogom ove humanitarne organizacije u pomaganju socijlano urgoežnih gra?ana na podru?ju ovog kantona, ali i šire.

- Podržavamo rad „Merhameta“ i „Merhamet“ je zna?ajan za naš kanton. Nova vlada BPK želi da ostavi politiku sa strane i da nešto konkretno uradi. Želimo biti partner sa „Merhametom“ i da zajedno radimo na zbrinjavanju ugroneih gra?ana na ovom podru?ju. Ideju o otvaranju javne kuhinje ?emo svakako razmotriti – kazao je Okovi?.

Premijer Okovi? je predložio da se saradnja „Merhameta“ i Vlade BPK ozvani?i tako što ?e Vlada BPK, Centar za socijlani rad i „Merhamet“ potpisati memorandum o razumijevanju.

Premijer Okanovi? je upoznao predsjednika Šahi?a sa aktivnostima vezanim za izgradnju nove ku?e porodici ?olo iz naselja Vrani?i, koji su u klizištu ostali bez krova nad glavom. Šahi? je kazao da ?e „Merhamet“ svakako u?estvovati u tom projektu, najverovatnije sa obezbje?ivanjem materijala za krovnu konstrukciju ku?e porodice ?olo.

Antrfile

SRDA?AN SUSRET SA GORAŽDANSKIM  MUFTIJOM REMZIJOM EF. PITI?EM

 

Foto: Muftija Piti? u razgovoru sa Hajrudinom Šahi?em

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? je sa svojim saradnicima, tokom boravka u Goraždu, posjetio i Goraždansko muftijstvo gje je razgovarao sa goraždanskim muftijom Remzijom ef. Piti?em.

U srda?nom razgovoru, Šahi? i muftija Piti? su naglasili dobru saradnju „Merhameta“ i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Goraždanskog mufitjstva i Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde, zaklju?uju?i da takvu saradnju treba njegovati i ubudu?e na dobrobit Bošnjaka.

 A. J. Pollock Authentic Jersey
Go to top