Foto: Sa sastanka u Ambasadi Slovenije (Ambasada Slovenije)

AMBASADOR IZTOK GRMEK  PODRŽAO MREŽU KOHKO

Ambasador Slovenije Iztok Grmek održao je sastanak sa predstavnicima četiri humanitarne organizacije koje čine mrežu KOHKO: „Caritas“, HO „Merhamet“ MDD, „La Benevolencija“ i „Dobrotvor“. Čelnici ovih humanitarnih organizacija Bosiljko Rajić, Hajrudin Šahić, Jakob Finci i Ratko Orozović predstavili su rad članica mreže KOHKO, ali i njihovu dugogodišnju saradnju.

Naglašeno je da će se saradnja„Caritasa“, HO „Merhamet“ MDD, „La Benevolencije“ i „Dobrotvora“nastaviti te da će od vlasti u BiH na svim nivoima nastaviti tražiti adekvatan tretman humanitarnog rada i ovih humanitarnih organizacija koje su od velikog značaja.

Posebno će se od aktuelnih vlasti tražiti da se konačno ukine PDV na humanitarnu robu, što je dugogodišnji problem, čije su rješavanje članice mreže KOHKO u nekoliko navrata bezuspješnop tražile.

Ambasador Slovenije Iztok Grmek je podržao takvu inicijativu ove četiri humanitarne organizacije, kao i njihove sveukupne aktivnosti, naglašavajući da su one svoj značaj potvrdili i nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava i klizišta.

Foto:.Monografija za ambasadora Grmeka (Ambasada Slovenije 2)

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahić je ambasadoru Grmeku uručio monografiju „Merhamet – 100 godina“, kao i biltene „Merhameta“. Ambasador je naglasio da dosta zna o aktivnostima „Merhameta“ i da se o „Merhametu“ tokom poplava i klizišta u BiH dosta čulo i govorilo.

Go to top