Foto: Sa sastanka u Muftijstvu travni?kom: Neophodno ja?anje saradnje

„MERHAMET“ I IZ BIH TREBAJU BITI DVA TIJELA, A JEDNA DUŠA

 Imati instituciju poput „Merhameta“ je strateška stvar. Zato je neophodna tijesna saradnja „Merhameta“ iz Islamske zajednice, a beskrajne su mogu?nosti te saradnje. Trebamo njegovati kulturu zajedni?kog rada, kazao je Numi?

 

 

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i ?lan Savjeta „Merhameta“ Timur Numi? razgovarali su polovinom marta u Muftijstvu travni?kom sa muftijom Ahmedom ef. Adilovi?em o unapre?enju saradnje ove dvije institucije.

Šahi? je muftiju travni?kog upoznao sa aktivnostima „Merhameta“ te o zajedni?kim akcijama „Merhameta“ i Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

- „Merhamet“ i Islamska zajednica imaju dosta dodirnih ta?aka. Na sastanku sa reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovi?em dogovorili smo se da sve akcije van Bosne i Hercegovine radimo zajedno i to veoma uspješno provodimo. I na podru?ju Muftijstva travni?kom možemo dosta toga zajedni?ki uraditi i ima prostora za proširenje saradnje. Želimo da „Merhamet“ da doprinos u aktivnostima Muftijstva travni?kom, kao što su manifestacija „Dani Ajvatovice“, Hidžretska nova godina i drugim aktivnostima. Žalimo da radimo na zajedni?kim projektima koji ?e nas zbližavati - kazao je Šahi?.      

Šahi? je podsjetio da „Merhamet“ ima svoja poljoprivredna imanja u Zavidovi?ima i Visokom i predložio da u?enici travni?ke Medrese volontiraju na tim imanjima, što bi još više zbližilo „Merhamet“ i IZ BiH.

Timur Numi? je istakao da su Islamska zajednica i „Merhamet“ dva klju?na stuba bošnja?kog naroda, te da „Merhamet“ treba ?uvati jer je on krovna humanitarna organizacija Bošnjaka.

- Imati instituciju poput „Merhameta“ je strateška stvar. Zato je neophodna tijesna saradnja „Merhameta“ iz Islamske zajednice, a beskrajne su mogu?nosti te saradnje. Trebamo njegovati kulturu zajedni?kog rada – kazao je Numi?.

Muftija travni?ki Ahmed ef. Adilovi? je kazao da treba ja?ati saradnju „Merhameta“ i Islamske zajednice.

- Pored Islamske zajednice, veoma veliku ulogu u našem narodu igra i „Merhamet“. Zato je saradnja „Islamske zajednice i „Merhameta“ neophodnost i ona treba biti još ?vrš?a. „Merhamet“ i Islamska zajednica trebaju biti dva tijela, a jedna duša – poru?io je travni?ki muftija.

 Mike Person Womens Jersey
Go to top