U skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji, “Merhamet” Australije je uputio pet kontejnera kurbanskog mesa, u ukupnoj koli?ini od 121 tone, prema turskoj luci Mersin, na adresu “Crvenog polumjeseca” koji je zadužen za distribuciju ove donacije sirijskim izbjeglicama smještenim u Republici Turskoj. Kurbansko meso je pristiglo u ovu važnu tursku luku u periodu izme?u 3. i 18. decembra 2014. godine

 Bosanskohercegova?ko društvo prolazi kroz, ve? višedecenijsku, krizu posebno onu socijalnog karaktera. U takvoj situaciji zdrav razum govori da je potrebno voditi brigu o sebi i svojim potrebama, a na probleme drugih je manje više, dovoljno uzdahnuti i kazati rije? dvije utjehe.

Me?utim, po ko zna koji put smo pokazali da, bez obzira na sve naše mane, imamo osje?aja za druge i da smo spremni pomo?i onda kada ni sami nemamo dovoljno. Ustvari, pravu veli?inu je jedino tako mogu?e pokazati.

 

Veliki doprinos

 

Bosanci i Hercegovci su ve? mnogo puta pokazali da suosje?aju sa patnjama ljudi širom svijeta i dali su svoj doprinos, možda ?ak i ve?i od vlastitih mogu?nosti. Nismo zaboravili vremena kada smo i sami bili u situaciji da tražimo i primamo pomo? drugih. Štaviše, ?ini se da ta vremena još uvijek nisu ni prošla.

HO „Merhamet“ MDD, u saradnji sa “Merhametom” Australije, a prije svega zahvaljuju?i donatorima, kao jedan od u?esnika je u ovoj akciji dao svoj doprinos da se sirijskim izbjeglicama u Republici Turskoj dopremi 121 tona kurbanskog mesa.

Sve to ne bi bilo mogu?e bez svesrdne podrške Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, na ?elu sa ambasadorom Damirom Džankom. Naravno, veoma važnu ulogu u svemu ovome je imala turska vladina agencija AFAD, kao i “Crveni polumjesec” Republike Turske.

U skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji, “Merhamet” Australije je uputio pet kontejnera kurbanskog mesa, u ukupnoj koli?ini od 121 tone, prema turskoj luci Mersin, na adresu “Crvenog polumjeseca” koji je zadužen za distribuciju ove donacije sirijskim izbjeglicama smještenim u Republici Turskoj. Kurbansko meso je pristiglo u ovu važnu tursku luku u periodu izme?u 3. i 18. decembra 2014. godine.

Mediteranski centar “Crvenog polumjeseca” za katastrofe u Adani je bio zadužen za prijem i otpremu kurbanskog mesa u skladište AFAD-a locirano u strateškom gradu Gaziantep, odakle ?e se kurbansko meso distribuirati sirijskim izbjeglicama smještenim, prije svega u kampovima u Viranšehiru i Šanliurfi kao i pograni?nim mjestima kao što je Kilis i njegova šira okolina.

Kurbansko meso iz Australije za izbjeglice iz Sirije koje su uto?ište našle u Republici Turskoj stiže u trenutku vrhunca sirijske krize u vrijeme kada agencije Ujedinjenih naroda (UN) alarmiraju cijeli svijet da su sredstva namijenjena sirijskim izbjeglicama potrošena i u vrijeme kada sirijski mališani rade bilo kakve poslove kako bi zaradili desetak maraka sedmi?no da prehrane sebe i svoje porodice.

 

Veliko priznanje

 

Ina?e, ovo je druga velika humanitarna akcija HO “Merhamet” MDD koju je ova organizacija pokrenula kako bi prikupila pomo? za sirijske izbjeglice u Republici Turskoj. Naime, HO „Merhamet“ MDD je, u saradnji sa Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, a opet uz pomo? Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj i partnerske organizacije AFAD, krajem 2013. godine dopremila u navedene kampove

vrijednu humanitarnu pomo?. Rije? je o ?etrnaest kontejnera sa mašinama za pranje rublja i jednim kontejnerom sa sudoperama.

Takva donacija je obezbije?ena nakon konsultacija sa vlastima u Turskoj koji su “Merhametu” sugerirali šta bi bilo najpotrebnije za kampove u kojima su smještene izbjeglice iz Sirije.   

Podsjetimo, krajem 2013. godine “Merhamet” je u Republici Turskoj proglašen kao najbolja strana humanitarna organizacija. Nagrada “Halil Ibrahim” uru?ena je “Merhametu” na tradicionalnoj manifestaciji u gradu Šanliurfa. Nagradu je, u ime “Merhameta” primio predsjednik ove humanitarne organizacije doc. dr. Hajrudin Hajrudin Šahi?, a uru?io mu je minister u vladi Republike Turske Hakan ?elik.

Godinu dana ranije, takva nagrada uru?ena je UNICEF-u.     

 Cole Beasley Jersey
Go to top