Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? razgovarao je danas s na?elnikom Op?ine Kakanj Nerminom Mandrom o situaciji u toj op?ini nakon katastrofe koje je sino? zadesila naselje Bare, gdje je klizište oštetilo ku?e 18 porodica sa 60 ?lanova, i u kojem je jedna mještanka izgubila život.
 
Šahi? je ponudio pomo? za sve ugrožene porodice koje su evakuirane iz uništenih domova i koje su smještene po privatnim ku?ama.
 
 
- Po dogovoru sa na?elnikom Mandrom, „Merhametova“ pomo? ugroženim gra?anima bit ?e dostavljena sutra. Pomo? ?e se sastojati u hrani, odje?i, obu?i, posu?u, sredstvima za higijenu, posteljinama, dekama i krevetima – izjavio je Šahi? nakon razgovora s na?elnikom Op?ine Kakanj. Na?elnik Mandra je zahvalio Merhametu“ što se nakon nesre?e koja je zadesila Kakanj odazvao me?u prvima i što je, kako je kazao, ponudio vrijednu pomo? za ugrožene gra?ane te op?ine.
 
 
 Daryl Worley Womens Jersey
Go to top