Delegacija iz Njemačke posjetila „Merhametovo“ centralno skladište u Kaoniku

Jurgen Briegel je obavijestio Šahića da će organizacija „Malteser“, kao interventnu pomoć, kupiti 13 tona brašna i dopremiti ga u „Merhametovo“ skladište u Kaoniku, a da će „Malteser“, po povratku ove delegacije iz BiH, napraviti plan pomoći našoj zemlji

Delegacija humanitarne organizacije „Malteser“ iz Njemačke, koju je predvodio Jurgen Briegel, posjetila je Centralno-skladišni prostor „Merhameta“ u Kaoniku dok Busovače, koji je odlukom Upravnog odbora HO „Merhamet“ MDD, zbog novonastale situacije, pretvoren u centralno skladiše „Merhameta“ za prijem i distribuiranje humanitarne pomoći za stanovništvo Bosne i Hercegovine ugroženo poplavama i klizištima.   

Predstavnike „Maltesera“, koja je više od jedne decenije „Merhametova“ partnerska organizacija, primio je Doc. dr. Hajrudin Šahić, predsjednik HO „Merhamet“ MDD, koji je goste upoznao sa situacijom na terenu i činjenicom da je „Merhamet“ prilagodio sve svoje kapacitete za pomoć ugroženom stanovništvu u Bosni i Hercegovini.

Jurgen Briegel obavijestio je Šahića da je delegacija „Maltesera“ doputovala u Bosnu i Hercegovine kako bi se upoznala sa situacijom. Šahić je gostima iz Njemačke predočio koje su prioritetne potrebe i koja je vrsta pomoći sada najpotrebnija građanima na nastradalim područjima

Briegel je naglasio da će organizacija „Malteser“, kao interventnu pomoć, kupiti 13 tona brašna, a da će „Malteser“, po povratku ove delegacije iz Bosne i Hercegovine, napraviti plan pomoći našoj zemlji, koja će se, kako je rečeno, ogledati u obnovi i rekonstrukciji kuća za građane koji su u poplavama i klizištima ostali bez ičega, ali i pomoći u čišćenju, dezinfekciji i sličnim aktivnostima.

 

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahić je kazao da je sretan da „Merhamet“ za svog partnera ima organizaciju kao što je „Malteser“ i zahvaio se za sve što je „Malteser“ do sada učinio za građane Bosne i Hercegovine.

Go to top Sam Steel Authentic Jersey