Društveno odgovorne kompanije

 

Povodom otvaranja centralne lokacije svoje Filijale Sarajevo, u ulici Maršala Tita 2 na Marindvoru, Nova banka a.d. Banja Luka donirala je 3.000 konvertibilnih maraka HO “Merhamet” MDD.

Ček sa pomenutim iznosom direktor Nove banke Milan Radović uručio je članu Upravnog odbora “Merhameta” prof. dr. Ćazimu Hadžimejliću.

Profesor Hadžimejlić je zahvalio Novoj banci na vrijednoj donaciji, naglašavajući da je sretan što je ova banka prepoznala značaj “Merhametove” misije dobročinstva, te da će “Merhamet” znati cijeniti ovaj lijepi gest Nove banke.   

Inače, otvaranjem poslovnice u naselju Marindvor nastavljena je realizacija plana širenja mreže Nove banke u Bosni i Hercegovini.

Građani i pravna lica, u preko 200 m2 moderno uređenog prostora, mogu da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, da postanu korisnici kredita, štednje i depozita, platnih kartica, kao i ostalih usluga koje pruža Nova banka.

Banka u Sarajevu trenutno ima pet poslovnica i to novootvorenu centralu Filijale na Marindvoru,  te ekspoziture Štrosmajerovoj ulici, na Grbavici, Ilidži i Koševu. U narednoj godini u planu je otvaranje još dvije poslovnice.


Go to top