POMOĆ VLADE FEDERACIJE BIH JAVNIM KUHINJAMA

MERHAMET DOBIO 230 TONA BRAŠNA, 4.500 LITARA ULJA I TONU ŠEĆERA

Iz Federalnih robnih rezervi, upućena pomoć u namirnicama koje će barem malo olakšati rad „Merhametovih“ javnih kuhinja koje svaki dan pripremaju više od 8.000 obroka

Odlukom Vlade Federacije BiH od 8. februara 2011. godine, HO „Merhamet“ MDD za potrebe javnih kuhinja iz Federalnih robnih rezervi dodijeljeno je ukupno 230 tona i 200 kilograma brašna, 4.500 litara ulja te 1.000 kilograma šećera.


U mjesecu martu regionalni odbori su preuzeli polovinu dodijeljenih namirnica. Tako je za potrebe javnih kuhinja u Tuzli do sada dato 27.000 kilograma brašna, a u aprilu je planiran i ostatak od 28.000 kilograma. Također, od 200 kilograma šećera koliko je dobio RO „Merhameta“ Tuzla do sada je dato 100 kilograma, a preostalih 100 kilograma preuzet će tokom ovog mjeseca. I od planiranih 1.000 litara ulja, preuzeli su polovinu, dok će ostalih 500 litara preuzeti naknadno.

Sarajevski regionalni odbor dobio je ukupno 30.000 kilograma brašna, 100 kilograma šećera, te 550 litara ulja. Do sada su preuzeli 16.000 kilograma brašna, 50 kilograma šećera, te 550 litara ulja.

Javnim kuhinjama koje drži Regionalni odbor Travnik dobro će doći pomoć Federalnih robnih rezervi. Ukupno su dobili 30.000 kilograma brašna, 100 kilograma šećera i 550 litara ulja, a do sada su preuzeli polovinu namirnica, dok će drugu polovinu preuzeti u aprilu.

Istovjetnu količinu brašna, šećera i ulja dobio je i Regionalni odbor „Merhameta“ Zenica. Maglajski odbor dobio je u raspodjeli 24.000 kilograma brašna, 100 kilograma šećera i 450 litara ulja. Također, kao i

ostali regionalni odbori i Maglajlije su u martu preuzele polovinu predviđenih namirnica.

Put Bihaća iz Sarajeva, otpremljeno je do sada 11.000 kilograma brašna, 50 kilograma šećera i 250 litara ulja, dok će ostalih 13.000 kilograma brašna, 50 kilograma šećera i 250 litara ulja u Bihać stići tokom mjeseca aprila.

Regionalni odbor Mostar je za potrebe svojih javnih kuhinja dobio ukupno 20.000 kilograma brašna, 100 kilograma šećera i 400 litara ulja, a do sada su prezeli polovinu planirane isporuke namirnica.

Za potrebe socijalno-ugroženih kategorija stanovništva na području koje pokriva Regionalni odbor Goražde dodijeljeno je 15.000 kilograma brašna, 100 kilograma šećera i 350 litara ulja.

U sarajevskom sjedištu „Merhameta“ od ukupno preuzetih namirnica iz Federalnih robnih rezervi ostalo je 2.200 kilograma brašna, 100 kilograma šećera i 200 litara ulja, koje će također biti podijeljene socijalno ugroženim porodicama.

Zadnji put promjenjen subota, 11 Maj 2013 12:34

Go to top