Kuhinja u Tuzli: Pripremljeno blizu 900.000 obroka samo u 2011. godini

„Merhametovim“ kuhinjama uto?ište su našli brojni gra?ani širom Bosne i Hercegovine koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji i koji su, ne svojom krivicom, dospjeli na društvenu marginu i u stanje teškog siromaštva. U „Merhametovim“ javnim kuhinjama redovno se hrani više od 7.100 osoba.

Od toga, u kuhinjama koje su u nadležnosti Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo 1.398 osoba, Regionalnog odbora Tuzla 3.230, Regionalnog odbora Maglaj 420, Regionalnog odbora Zenica 850, u kuhinjama Regionalnog odbora Travnik 747, Regionalnog odbora Biha? 330 i Regionalnog odbora Mostar 160 osoba.

U „Merhametovim“ kuhinjama širom Bosne i Hercegovine godišnje se priprema više od dva miliona obroka za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, ?ija je ukupna vrijednost ve?a od pet miliona maraka. Naprimjer, u 2011. godini u kuhinjama Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo pripremljeno je 416.814 obroka, Regionalnog odbora Tuzla 893.418, Regionalnog odbora Maglaj 117.360, Regionalnog odbora Zenica 198.000, Regionalnog odbora Travnik 223.000, Regionalnog odbora Mostar 34.590 i Regionalnog odbora Biha? 72.700 obroka. 

 Mnogo posla i za kuhinju “Imaret“ u Sarajevu Pored redovnih obroka, u „Merhametovim“ kuhinjama se u toku mjeseca ramazana pripremi zna?ajna koli?ina iftara, blizu 80.000. Osim toga, tokom cijele godine obrocima i hranom pomažu se centri za odvikavanje od droge u Ilijašu i Smolu?i kod Tuzle, kao i ratni vojni invalidi, demobilisani borci, porodice šehida i poginulih boraca, te brojna  udruženja.

 Trevor Booker Womens Jersey
Go to top