AGAN HODŽI? NARODNIM KUHINJAMA OSTAVIO MILION KM, A SAM ŽIVIO SKROMNO

Tokom svoje misije dobro?instva, duge ?itavih 105 godina, Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ je imalo svoje dobro?initelje, dobre ljude i humaniste koji su cijenili rad „Merhameta“ i željeli da, posredstvom ove humanitarne organizacije, pomognu svojim siromašnim i socijalno ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih ljudi bio je i Agan Hodži?, koji je svoj radni vijek proveo u Kanadi i odlu?io da novac koji je tamo mukotrpno stekao donira u dobrotvorne svrhe. Iako je Agan preminuo 2014. godine, a njegova nesebi?na želja da pomogne drugima zapisana u testamentu u kojem se navodi da se milion konvertbilnih maraka ima podijeliti na tri jednaka dijela za „Merhametove“ narodne kuhinje, za Narodnu kuhinju „Stari Grad“ u Sarajevu i kuhinju „Crvenog križa“.

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? isti?e da je Agana Hodži? u više navrata posjetio „Merhamet“.

- Interesirao se za aktivnosti „Merhameta“, izrazio želju da pomogne rad „Merhametovih“ narodnih kuhinja i nagovijestio da ?e prilikom izrade testamenta pokloniti dio nov?anih sredstava za naše kuhinje. Rijetki su ljudi kao Agan Hodži? koji je svu svoju ušte?evinu ostavio narodnim kuhinjama, u cilju poboljšanja njihovog rada, odnosno kvalitetnije pripreme obroka za socijlano ugrožene gra?ane. Zahvalni smo Aganu na njegovoj vrijednoj donaciji i molimo Boga da mu podari džennet. Njegov humani gest je najbolja pouka onima koji žele slijediti njegov primjer - kazao je Šahi?.

Prema njegovim rije?ima, „Merhamet“ se obavezao da u cjelosti ispuni želju Agana Hodži?a, onako kako je ona navedena u testamentu.

- Utrošak nov?anih sredstava bi?e kontroliran i od strane izvršitelja testamenta Envera Ahmetspahi?a, ?lana Aganove najuže porodice. Dakle, „Merhamet“ se obavezuje da sve svoje obaveze koje su navedene u testamentu u provede u cjelosti. „Merhamet“ je dobio tre?inu od ukupnih sradstava koje je rahmetli Agana Hodži? ostavio testamentom, dakle jednak iznos kao što je dobila kuhinja „Stari Grad“ i kuhinja „Crvenog križa“.

Što se ti?e iznosa koji je dobio „Merhamet“, u testamentu je precizno nabrojano koji su to regionalni odbori „Merhamet“ koji trebaju dobiti dio sredstava i u kojem procentu. Sredstva ?e se, po želji donatora, iskoristiti isklju?ivo za nabavku namirnica za pripremanje obroka u našim kuhinjama za socijalno najugroženije kategorije stanovništva - kazao je Šahi?.

 

Agan Hodži? ro?en je 1932. godine u selu Kovanj kod Rogatice. Posljednjih nekoliko godina života, nakon povratka iz Kanade, proveo je u Gerontološkom centru Nedžari?i, u Sarajevu.

Uprkos visokoj kanadskoj penziji koju je primao i novcu koji je zaradio mukotrpnim radom u inostranstvu od 1950. godine, Agan nije živio luksuzno, u nekoj velikoj ku?i, okružen skupocjenim stvarima, ve? je boravio u maloj sobi u sarajevskom stara?kom domu.

- Skromno je živio u dvokrevetnoj sobi. Imao je jako dobru penziju, nudili smo mu i jednokrevetnu sobu, ali nije htio, insistirao je da bude u dvokrevetnoj. Nije sebi ništa kupovao, nije imao nikakvih prohtjeva. Niko nije mogao ni pomisliti da ima toliko novca, to ni?im nije pokazivao niti odavao - kazala je u razgovoru za „Faktor“ uposlenica Gerontološkog centra Adela Bahto.

Prisje?a se kako je Agan bio izuzetno povu?en, te da nikada niko s njim nije imao nikakvih problema.

Nije imao djece, a supruga Helen sa kojom se oženio i živio u Kanadi, umrla je 2003. godine, nakon ?ega se Agan odlu?io vratiti u Bosnu. Odlu?io se teško zara?enim novcem nahraniti hiljade gladnih usta, a ne trošiti ga na luksuz.

 Eddie Vanderdoes Womens Jersey
Go to top